AsCNP/JSNP/JSCNP 2019

Session information

[AsCNP] Poster Session

AsCNP » [AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P15] Poster Session 15
Epilepsy

Sun. Oct 13, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Yukihiro OHNO (Department of Pharmacology, Osaka University of Pharmaceutical Sciences, Japan)

4:40 PM - 4:45 PM

Wenkai LIN1, Bin CHEN1, Yi WANG1, Cenglin XU1, Ying WANG1, Liying CHEN1, Heming CHENG1, Lingyu XU1, Tingting HU1, Junli ZHAO1, Ping DONG1, Yi GUO2, Shihong ZHANG1, Shuang WANG2, Yudong ZHOU1, Weiwei HU1, Zhong CHEN1, 2 (1. Department of Pharmacology, Key Laboratory of Medical Neurobiology of the Ministry of Health of China, School of Basic Medical Sciences, College of Pharmaceutical Sciences, Zhejiang University, Hangzhou, China, 2. Epilepsy Center, Department of Neurology, Second Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China)

Cancelled

4:50 PM - 4:55 PM

Liying CHEN1, Yi WANG1, Cenglin XU1, Yingwei XU1, Ying WANG1, Heming CHENG1, Fan FEI1, Zhong CHEN1, 2 (1. Department of Pharmacology, Key laboratory of Medical Neurobiology of the Ministry of Health of China, College of Pharmaceutical Sciences, Zhejiang University, Hangzhou, China, 2. Epilepsy Center, Second Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China)

4:55 PM - 5:00 PM

Naofumi KUNISAWA1, Tadao SERIKAWA1, 2, Saki SHIMIZU1, Masaki KATO1, Higor A IHA1, Masato KINBOSHI1, Hisao NISHIKAWA3, Yu SHIRAKAWA3, Masashi SASA4, Yukihiro OHNO1 (1. Department of Pharmacology, Osaka University of Pharmacological Sciences, Osaka, Japan, 2. Institute of Laboratory Animals, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Kyoto, Japan, 3. KAC Co. Ltd, Kyoto, Japan, 4. Nagisa Clinic, Osaka, Japan)

5:05 PM - 5:10 PM

Toshinari MITSUOKA1, 3, Kenji HANAMURA1, Noriko KOGANEZAWA1, Ruri KIKURA-HNAJIRI2, Tomoaki SHIRAO1, Yuko SEKINO3 (1. Department of Neurobiology and Behavior, Gunma University Graduate School of Medicine, 2. Division of Pharmacognosy, Phytochemistry and Narcotics, National Institute of Health Sciences, 3. Endowed Laboratory of Human Cell-Based Drug Discovery, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, The University of Tokyo)