AsCNP/JSNP/JSCNP 2019

Session information

[AsCNP] Poster Session

AsCNP » [AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P5] Poster Session 5
Bipolar Disorders 2

Sat. Oct 12, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Shang-ying TSAI (Department of Psychiatry, Taipei Medical University and Hospital, Taiwan)

Cancelled

4:45 PM - 4:50 PM

Yanli DU1, Jianbo HU2, Tingting HUANG1, Jianbo LAI2, Weihua ZHANG1, Chao LI1, Zhongya XU3, Hetong ZHOU2, Shaohua HU2, Liemin RUAN4 (1. Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China, 2. Department of Psychiatry, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China, 3. Department of Psychiatry, Jiaxing Kangci Hospital, Jiaxing, China, 4. Department of Psychosomatics, Ningbo First Hospital, Ningbo, China)

Cancelled

4:50 PM - 4:55 PM

Shoko TSUCHIMINE1, Kotaro HATTORI1, Miho OTA1, Shinsuke HIDESE1, Toshiya TERAISHI1, Daimei SASAYAMA1, Hiroaki HORI1, Takamasa NODA2, Sumiko YOSHIDA2, Fuyuko YOSHIDA1, Hiroshi KUNUGI1 (1. Department of Mental Disorder Research, National Institute of Neuroscience, National Center of Neurology and Psychiatry, 2. Department of Psychiatry, National Center Hospital, National Center of Neurology and Psychiatry)

4:55 PM - 5:00 PM

Sayuri ISHIWATA1, Hisayoshi TAKAI2, Favour OMILEKE1, Kotaro HATTORI1, 3, Fuyuko YOSHIDA1, Shinsuke HIDESE1, Junko MATSUO1, Ikki ISHIDA1, Moeko HIRAISHI1, Hiroshi KUNUGI1 (1. Deparmtent of Mental Disorder Research, National Center of Neurology and Psychiatry, Tokyo, Japan, 2. Kawasaki City Institute for Public Health, Kawasaki, Japan, 3. Medical Genom Center, National Center of Neurology and Psychiatry, Tokyo, Japan)