AsCNP/JSNP/JSCNP 2019

Sessions

CNP » [CNP] Oral Session

[CNP] Oral Session

[CNP_O1] Oral Session 1

Fri. Oct 11, 2019 8:40 AM - 10:20 AM Room 9 (405)

座長:高橋 一志(東京女子医科大学神経精神科)

9:40 AM - 10:00 AM

Kazuya MORITA1, Yumiko AKAMINE2, Masahiko MIKUNI3, 7, Toshihide KUROKI4, 7, Hiroshi KUNUGI5, 7, Kentaro ONIKI1, Junji SARUWATARI1, Norio FURUKORI6, 7 (1. Department of Pharmacology and Therapeutics, Kumamoto University, Kumamoto, Japan, 2. department of pharmacy, Akita University Hospital, 3. Hakodate Watanabe Hospital, 4. Graduate School of Human-Environment Studies, Kyushu University, 5. Department of Mental Disorder Research, National Institute of Neuroscience, 6. Department of Psychiatry, Dokkyo Medical University, 7. Research team on database construction for treatment strategies for treatment-resistant schizophrenia )

[CNP] Oral Session

[CNP_O2] Oral Session 2

Fri. Oct 11, 2019 8:40 AM - 10:20 AM Room 10 (406)

座長:西口 直希(せせらぎ心療クリニック)

9:40 AM - 10:00 AM

Yukiyo MIYOSHI1, Shinichiro OCHI1, Takaaki MORI1, Masao ABE2, Taku YOSHIDA3, Ayumi TACHIBANA1, Hiroshi KUMON1, Junya SOGA4, Hirohumi NAGAOKA5, Koichi TSUBOUCHI5, Junichi IGA1, Shuichi UENO1 (1. Department of Neuropsychiatry Ehime University Graduate School of Medicine Shitsukawa,Toon City,Ehime,JAPAN, 2. Matsukaze Hospital, 3. Zaidan-Nihama Hospital, 4. Shokokai-Imabari Hospital, 5. Matsuyamakinen Hospital)

[CNP] Oral Session

[CNP_O3] Oral Session 3

Fri. Oct 11, 2019 10:30 AM - 12:10 PM Room 8 (404)

座長:稲垣  中(青山学院大学教育人間科学部)

11:10 AM - 11:30 AM

Teruki KOIZUMI1, 2, Hideaki TANI1, 3, Nobuhiro NAGAI1, 4, Mitsuhiro TADA1, 8, Kensuke NOMURA9, So KIRINO1, Yuta SAITO1, Gentarou MIURA5, Naoki KOMATSU1, Kouki KAZAMA1, Chisa OZAWA1, 6, Tomomi ISHIZUKI7, Masaru MIMURA1, Hiroyuki UCHIDA1, 3 (1. Department of Neuropsychiatry, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan, 2. Department of Psychiatry National Hospital Organization Shimofusa Psychiatric Medical Center, Chiba, Japan, 3. Geriatric Mental Health Program, Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, ON, Canada, 4. Minami-Hannou Hospital, 5. Ohizumi Hospital, 6. Ongata Hospital, 7. Takeda Hospital, 8. Department of Psychiatry, Saiseikai Central Hospital, 9. Child and adolescent psychiatry, Shimada Ryoiku Center)

[CNP] Oral Session

[CNP_O4] Oral Session 4

Fri. Oct 11, 2019 10:30 AM - 12:10 PM Room 9 (405)

座長:兼田 康宏(岩城クリニック心療内科・精神科)

[CNP] Oral Session

[CNP_O5] Oral Session 5

Fri. Oct 11, 2019 10:30 AM - 12:10 PM Room 10 (406)

座長:新開 隆弘(産業医科大学医学部精神医学教室)

11:10 AM - 11:30 AM

Hiromi TAGATA1, Naohisa TSUJINO1, 2, Mayu ONOZATO3, Tatsuya SAKAMOTO3, Tomoyuki FUNATOGAWA1, Taiju YAMAGUCHI1, Naoyuki KATAGIRI1, Takahiro NEMOTO1, Takeshi FUKUSHIMA3, Masafumi MIZUNO1 (1. Department of Neuropsychiatry, Toho University School of Medicine, Tokyo, Japan    , 2. Saiseikai Yokohamashi Tobu Hospital, 3. Faculty of Pharmaceutical Sciences, Toho University)

[CNP] Oral Session

[CNP_O6] Oral Session 6

Sat. Oct 12, 2019 8:40 AM - 10:20 AM Room 10 (406)

座長:中村 明文(あかりクリニック)

9:00 AM - 9:20 AM

Taro SASAKI1, Takashi WATANABE1, 4, Yoshimasa INOUE1, Hazuki SASAKI1, Masataka SHINOZAKI1, Akiko AOKI1, Yuki HAYASHI1, Kazuko KATO3, Zinichi KURODA2, Norio FURUKORI1, Kazutaka SHIMODA1 (1. Department of Psychiatry Dokkyo Medical University , 2. Tochigi Prefectural Okamotodai Hospital, 3. Sakurara psychosomatic medicine, 4. Keijikai Kikuchi Hospital)

Cancelled

9:20 AM - 9:40 AM

Tetsu TOMITA1, Norio YASUI-FURUKORI2, Shuhei KUDO3, Norio SUGAWARA2, Akira FUJII4, Koji TSURUGA5, Yasushi SATO6, Masamichi ISHIOKA7, Kazuhiko NAKAMURA1 (1. Department of Neuropsychiatry, Graduate School of Medicine, Hirosaki University, 2. Department of Psychiatry, Dokkyo Medical University, 3. Department of Psychiatry, Hachinohe City Hospital, 4. Department of Psychiatry, Tsugaru General Hospital, 5. Department of Psychiatry, Aomori Prefectural Tsukushigaoka Hospital, 6. Department of Psychiatry, Odate Municipal General Hospital, 7. Department of Psychiatry, Minato Hospital)

[CNP] Oral Session

[CNP_O7] Oral Session 7

Sat. Oct 12, 2019 10:30 AM - 12:10 PM Room 9 (405)

座長:木代 眞樹(きしろメンタルクリニック)

11:10 AM - 11:30 AM

Kazuya MORITA1, Tetsu TOMITA2, Junji SARUWATARI1, Mikito UEDA3, Akiko AOKI3, Shoko TSUCHIMINE2, Kazuma IWASHITA1, Miki NISHIMURA1, Kentaro ONIKI1, kazutaka SHIMODA3, Norio FURUKORI3 (1. Department of Pharmacology and Therapeutics, Kumamoto University, Kumamoto, Japan, 2. Department of Neuropsychiatry, Hirosaki University, 3. Department of Psychiatry, Dokkyo Medical University)

[CNP] Oral Session

[CNP_O8] Oral Session 8

Sat. Oct 12, 2019 10:30 AM - 12:10 PM Room 10 (406)

座長:安川 節子(熊本ファミリーメンタルクリニック)