AsCNP/JSNP/JSCNP 2019

Sessions

AsCNP » [AsCNP] Poster Session

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P1] Poster Session 1
Addiction 1

Fri. Oct 11, 2019 1:40 PM - 3:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Hwei-Hsien CHEN (Center for Neuropsychiatric Research, National Health Research Institute, Taiwan)

1:40 PM - 1:45 PM

Yoko NAWATA1, Taku YAMAGUCHI2, Ryo FUKUMORI2, Tsuyoshi NISHIOKU1, Tsuneyuki YAMAMOTO2 (1. Department of Pharmacology, Faculty of Pharmaceutical Science, Nagasaki International University, 2. Department of Pharmacotherapeutics and Neuropsychopharmacology, Faculty of Pharmaceutical Science, Nagasaki International University)

1:50 PM - 1:55 PM

Takumi NAKAJIMA1, Kequan FU1, 2, Yoshiaki MIYAMOTO1, Atsumi NITTA1 (1. Department of Pharmaceutical Therapy and Neuropharmacology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Toyama, Toyama, Japan, 2. Jiangsu Key Laboratory of New Drug Research and Clinical Pharmacy, Xuzhou Medical University, Xuzhou, China)

1:55 PM - 2:00 PM

Yuka KUSUI1, Kyosuke UNO1, 2, Bin GE1, Seiya MORISHITA1, Shin-ichi MURAMATSU3, 4, Atsumi NITTA1 (1. Lab. of Pharmaceutical Therapy and Neuropharmacology,Department of Pharmaceutical Sciences,University of Toyama, Toyama, Japan, 2. Laboratory of Molecular Pharmacology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Setsunan University, 3. Division of Neurological Gene Therapy, Open Inovation Center, Jichi Medical University, 4. Center for Gene & Cell Therapy, Institute of Medical Science, The University of Tokyo)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P2] Poster Session 2
Addiction 2

Sat. Oct 12, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Jin-Chung CHEN (Department of Physiology and Pharmacology, Graduate Institute of Biomedical Sciences, Chang Gung University, Taiwan)

4:55 PM - 5:00 PM

Warot LAMYAI1, Kitkawee PONO1, Apichart SAENGSIN2, Manit SRISURAPANONT3 (1. Nakhon Phanom Rajanagarindra Psychiatric Hospital, Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand, 2. Galyarajanagarindra Institute, Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand, 3. Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand)

5:00 PM - 5:05 PM

Wenyu HSU1, 2, 3, Tsung-Chieh LEE4, Hsien-Yuan LANE5, 6, Yun-Tai CHEN4 (1. Department of Psychiatry, Changhua Christian Hospital, Changhua, Taiwan, 2. Graduate Institute of Clinical Medical Science, China Medical University, Taichung, Taiwan, 3. School of Medicine, Chung Shan Medical University, Taichung, Taiwan, 4. Department of Chinese Medicine, Changhua Christian Hospital, Changhua, Taiwan, 5. Department of Psychiatry & Brain Disease Research Center, China Medical University and Hospital, Taichung, Taiwan, 6. Department of Psychology, College of Medical and Health Sciences, Asia University, Taichung, Taiwan)

5:05 PM - 5:10 PM

Junya FUJINO1, 2, Ryosaku KAWADA2, Kosuke TSURUMI2, Hideaki TAKEUCHI2, Shisei TEI1, 2, 3, 4, Takuro MURAO2, Ariyoshi TAKEMURA2, Nobumasa KATO1, Toshiya MURAI2, Hidehiko TAKAHASHI1, 2, 5 (1. Medical Institute of Developmental Disabilities Research, Showa University, Tokyo, Japan, 2. Department of Psychiatry, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Kyoto, Japan, 3. Institute of Applied Brain Sciences, Waseda University, Saitama, Japan, 4. School of Human and Social Sciences, Tokyo International University, Saitama, Japan, 5. Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan)

5:10 PM - 5:15 PM

Daun SHIN1, Minkyung PARK2, Jiyoon LEE2, A Ruem CHOI2, Sun Ju CHUNG2, Bomi KIM2, Myung Hun JUNG3, Dai Jin KIM4, Jung-Seok CHOI2, 5 (1. Department of Neuropsychiatry, Seoul National University Hospital, 2. Department of Psychiatry, SMG-SNU Boramae Medical Center, Seoul, Republic of Korea, 3. Department of Psychiatry, Hallym University Sacred Heart Hospital, Hallym University College of Medicine, Anyang, Republic of Korea, 4. Department of Psychiatry, Seoul St. Mary’s Hospital, The Catholic University of Korea College of Medicine, Seoul, Republic of Korea, 5. Department of Psychiatry and Behavioral Science, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Republic of Korea)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P3] Poster Session 3
Addiction 3

Sun. Oct 13, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Andrew HOLMES (NIAAA, NIH, USA)

4:45 PM - 4:50 PM

Seii OHKA1, Daisuke NISHIZAWA1, Junko HASEGAWA1, Naomi SATO2, 3, Hidetaka YAMADA3, Fumihiko TANIOKA4, Haruhiko SUGIMURA3, Kazutaka IKEDA1 (1. Addictive Substance Project, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, Tokyo, Japan, 2. Department of Clinical Nursing, Hamamatsu University School of Medicine, Hamamatsu, Japan., 3. Department of Tumor Pathology, Hamamatsu University School of Medicine, Hamamatsu, Japan., 4. Department of Pathology, Iwata City Hospital, Iwata, Japan.)

4:50 PM - 4:55 PM

Joungwook SEO1, In Soo RYU1, Minhan KA1, Ji Sun KIM1, Woo Hyun KIM1, Eun Young JANG1, Ri-Na LIM1, Tae Wan KIM1, Dae Young LEE2 (1. Pharmacology & Drug Abuse Group, Korea Institute of Toxicology, Daejeon, South Korea, 2. Department of Herbal Corp Research, National Institute of Horticultural and Herbal Science, Rural Development Administration, Eumseong, South Korea )

4:55 PM - 5:00 PM

Shanta THAPA1, 2, Yuko SADAMURA1, 2, Ryota MIZUNUMA1, Yuki KAMBE1, Akira HIRASAWA3, Kuzuo NAKAMOTO4, Shogo TOKUYAMA4, Kazunori ARITA2, Koji YOSHIMOTO2, Atsuro MIYATA1, Tatsuki OYOSHI2, Takashi KURIHARA1 (1. Department of Pharmacology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Kagoshima University, Kagoshima, Japan, 2. Department of Neurosurgery, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Kagoshima University, Kagoshima, Japan, 3. Department of Genomic Drug Discovery Science, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyoto University, Kyoto, Japan, 4. Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmaceutical Sciences, Kobe Gakuin University, Hyogo, Japan)

5:00 PM - 5:05 PM

Yoki NAKAMURA1, 2, Dilyan I. DRYANOVSKI3, Carl R. LUPICA3, Tsung-Ping SU2 (1. Department of Pharmacology, Graduate School of Biomedical & Health Sciences, Hiroshima University, 2. Cellular Pathobiology Section, Integrative Neuroscience Research Branch, Intramural Research Program, National Institute on Drug Abuse, 3. Electrophysiology Research Section, Cellular Neurobiology Research Branch, Intramural Research Program, National Institute on Drug Abuse)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P4] Poster Session 4
Bipolar Disorders 1

Fri. Oct 11, 2019 1:40 PM - 3:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Po See CHEN (Department of Psychiatry, College of Medicine, National Cheng Kung University, Taiwan)

1:40 PM - 1:45 PM

Takahiro MASUDA1, Tadafumi KATO2, Jun ISHIGOOKA3, Kei WATABE1, Mari MIYAJIMA1, Teruhiko HIGUCHI4, 5 (1. Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., Japan, 2. RIKEN Brain Science Institute, Japan, 3. Institute of CNS Pharmacology, Japan, 4. Japan Depression Center, Japan, 5. The National Center of Neurology and Psychiatry, Japan)

1:45 PM - 1:50 PM

Takahiro MASUDA1, Jun ISHIGOOKA2, Tadafumi KATO3, Kei WATABE1, Mari MIYAJIMA1, Teruhiko HIGUCHI4, 5 (1. Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., Japan, 2. Institute of CNS Pharmacology, Japan, 3. RIKEN Brain Science Institute, Japan, 4. Japan Depression Center, Japan, 5. The National Center of Neurology and Psychiatry, Japan)

2:05 PM - 2:10 PM

Kunihiro IWAMOTO1, Akiko YAMAGUCHI1, Masahiko ANDO2, Kiyoshi FUJITA3, Motonori YOKOYAMA4, Tsuyoshi AKIYAMA5, Yoshio IGARASHI6, Reiji YOSHIMURA7, Norio OZAKI1 (1. Department of Psychiatry, Nagoya University Graduate School of Medicine, Aichi, Japan, 2. Center for Advanced Medicine and Clinical Research, Nagoya University Hospital, Aichi, Japan, 3. Department of Psychiatry, Okehazama Hospital, Aichi, Japan, 4. Sapporo Ekimae Clinic, Sapporo, Japan, 5. Department of Psychiatry, NTT Medical Center Tokyo, Tokyo, Japan, 6. Medical Care Toranomon, Tokyo, Japan, 7. Department of Psychiatry, University of Occupational and Environmental Health, Fukuoka, Japan)

2:10 PM - 2:15 PM

Fumitaka NAKANO1, Kyosuke UNO2, 3, Kazuki TOKORO2, Hiroki TAKEMOTO1, Atsumi NITTA1, 2 (1. Department of Pharmaceutical Therapy and Neuropharmacology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Toyama, Toyama, Japan, 2. Department of Pharmaceutical Therapy and Neuropharmacology, Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Science, University of Toyama, Toyama, Japan, 3. Laboratory of molecular pharmacology faculty of pharmaceutical sciences, University of Setsunan, Osaka, Japan)

2:15 PM - 2:20 PM

Cynthia SIU1, Mary Miu Yee WAYE2, Shitao RAO2, 3, 4, Marco Ho Bun LAM4, Ji-hui ZHANG4, Stephen Kwok Wing TSUI3, Yun Kwok WING4 (1. COS and Associates Ltd., Hong Kong SAR, China, 2. The Nethersole School of Nursing, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China, 3. School of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China, 4. Department of Psychiatry, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P5] Poster Session 5
Bipolar Disorders 2

Sat. Oct 12, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Shang-ying TSAI (Department of Psychiatry, Taipei Medical University and Hospital, Taiwan)

Cancelled

4:45 PM - 4:50 PM

Yanli DU1, Jianbo HU2, Tingting HUANG1, Jianbo LAI2, Weihua ZHANG1, Chao LI1, Zhongya XU3, Hetong ZHOU2, Shaohua HU2, Liemin RUAN4 (1. Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China, 2. Department of Psychiatry, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China, 3. Department of Psychiatry, Jiaxing Kangci Hospital, Jiaxing, China, 4. Department of Psychosomatics, Ningbo First Hospital, Ningbo, China)

Cancelled

4:50 PM - 4:55 PM

Shoko TSUCHIMINE1, Kotaro HATTORI1, Miho OTA1, Shinsuke HIDESE1, Toshiya TERAISHI1, Daimei SASAYAMA1, Hiroaki HORI1, Takamasa NODA2, Sumiko YOSHIDA2, Fuyuko YOSHIDA1, Hiroshi KUNUGI1 (1. Department of Mental Disorder Research, National Institute of Neuroscience, National Center of Neurology and Psychiatry, 2. Department of Psychiatry, National Center Hospital, National Center of Neurology and Psychiatry)

4:55 PM - 5:00 PM

Sayuri ISHIWATA1, Hisayoshi TAKAI2, Favour OMILEKE1, Kotaro HATTORI1, 3, Fuyuko YOSHIDA1, Shinsuke HIDESE1, Junko MATSUO1, Ikki ISHIDA1, Moeko HIRAISHI1, Hiroshi KUNUGI1 (1. Deparmtent of Mental Disorder Research, National Center of Neurology and Psychiatry, Tokyo, Japan, 2. Kawasaki City Institute for Public Health, Kawasaki, Japan, 3. Medical Genom Center, National Center of Neurology and Psychiatry, Tokyo, Japan)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P6] Poster Session 6
Obsessive Compulsive Disorders

Sun. Oct 13, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Yuji ODAGAKI (Saitama Medical University, Japan)

4:40 PM - 4:45 PM

Minah KIM1, 2, Seoyeon KWAK3, Youngwoo Bryan YOON4, Yoo Bin KWAK3, Taekwan KIM3, Kang Ik K. CHO3, Tae Young LEE3, Jun Soo KWON1, 2, 3, 5 (1. Department of Neuropsychiatry, Seoul National University Hospital, 2. Department of Psychiatry, Seoul National University College of Medicine, 3. Department of Brain and Cognitive Sciences, Seoul National University College of Natural Science, 4. Department of Psychiatry, Washington University in St. Louis, 5. Institute of Human Behavioral Medicine, SNU-MRC)

4:45 PM - 4:50 PM

Takuya HASHIMOTO1, Hirokazu KUMAZAKI2, Keiichiro MUKAI1, Masahiro MIYAUCHI1, Kyousuke YAMANISHI1, Naomi MATSUURA3, Hisato MATSUNAGA1 (1. Department of Neuropsychiatry Hyogo college of Medicine, Hyogo, Japan, 2. Department of Preventive intervention for Psychiatric Disorders, National Institute of Mental Health, National Center of Neurology and Psychiatry, 3. Special Education Course, Faculty of Education, Mie University, Tsu, Japan)

5:00 PM - 5:05 PM

Nozomi ASAOKA1, 2, Naoya NISHITANI1, Haruko KINOSHITA1, Yuma NAGAI1, Hikari HATAKAMA1, Kazuki NAGAYASU1, Hisashi SHIRAKAWA1, Takayuki NAKAGAWA3, Chihiro YABE-NISHIMURA2, Shuji KANEKO1 (1. Department of Molecular Pharmacology, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyoto University, Kyoto, Japan, 2. Department of Pharmacology, Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto, Japan, 3. Department of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Kyoto University Hospital, Kyoto, Japan)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P7] Poster Session 7
Depression 1

Fri. Oct 11, 2019 1:40 PM - 3:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Cheng-Ta LI (1Department of Psychiatry, Taipei Veterans General Hospital, Taiwan)

1:40 PM - 1:45 PM

Kazutaka OHI1, 2, Takeshi OTOWA3, Mihoko SHIMADA4, 5, Tsukasa SASAKI6, Hisashi TANII7, 8 (1. Medical Research Institute, Kanazawa Medical University, Ishikawa, Japan, 2. Department of Neuropsychiatry, Kanazawa Medical University, Ishikawa, Japan, 3. Graduate School of Clinical Psychology, Professional Degree Program in Clinical Psychology, Teikyo Heisei University, Tokyo, Japan, 4. Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, Tokyo, Japan, 5. Department of Human Genetics, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, Tokyo, Japan, 6. Department of Physical and Health Education, Graduate School of Education, The University of Tokyo, Japan, 7. Center for Physical and Mental Health, Mie University, Mie, Japan, 8. Graduate School of Medicine, Department of Health Promotion and Disease Prevention, Mie University, Mie, Japan)

1:45 PM - 1:50 PM

Taro SASAKI1, Takashi WATANABE1, 4, Yoshimasa INOUE1, Hazuki SASAKI1, Masataka SHINOZAKI1, Akiko AOKI1, Yuki HAYASHI1, Kazuko KATO3, Zinichi KURODA2, Norio FURUKORI1, Kazutaka SHIMODA1 (1. Department of Psychiatry Dokkyo Medical Universitym, Tochigi, Japan, 2. Tochigi Prefectural Okamotodai Hospital, 3. Sakurara Psychosomatic Medicine, 4. Keijikai Kikuchi Hospital)

1:50 PM - 1:55 PM

Akira YOSHIMI1, 2, 3, Iyo MURAKAWA1, Hirotake HIDA1, 2, Sho HASEGAWA1, Takahiro ITO1, Mizuki UCHIDA1, Itaru KUSHIMA3, 4, Norio OZAKI3, Yukihiro NODA1, 2, 3 (1. Division of Clinical Sciences and Neuropsychopharmacology, Faculty and Graduate School of Pharmacy, Meijo University, Nagoya, Japan, 2. Department of Neuropsychopharmacology and Hospital Pharmacy, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya, Japan, 3. Department of Psychiatry, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya, Japan, 4. Institute for Advanced Research, Nagoya University, Nagoya, Japan)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P8] Poster Session 8
Depression 2

Sat. Oct 12, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Kazuhiro TAKUMA (Department of Pharmacology, Graduate School of Dentistry, Osaka University, Japan)

4:40 PM - 4:45 PM

Shuichi UEDA1, Yasushi KAWAMATA2, Ayuka EHARA1, Tsuyoshi YAMAGUCHI1, Yoshiteru SEO3, Kazutaka SHIMODA2 (1. Department of Histology and Neurobiology, Dokkyo Medical University School of Medicine, Tochigi, Japan, 2. Department of Psychiatry, Dokkyo Medical University School of Medicine, Mibu, Tochigi, Japan, 3. Department of Regulatory Physiology, Dokkyo Medical University School of Medicine, Tochigi, Japan)

4:45 PM - 4:50 PM

Hiroko IKEDA1, Aimi YAMAGISHI1, Naomi YONEMOCHI1, Takatsune SHIMIZU2, Akihiro MUTO2, Junzo KAMEI3 (1. Department of Pathophysiology and Therapeutics, Hoshi University School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Tokyo, Japan, 2. Department of Pathophysiology, Hoshi University School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Tokyo, Japan, 3. Department of Biomolecular Pharmacology, Hoshi University School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Tokyo, Japan)

5:00 PM - 5:05 PM

Shuhei KAYASHIMA1, 2, Hiroshi KUNIISHI1, Kazumi YOSHIZAWA2, Masayuki SEKIGUCHI3, Mitsuhiko YAMADA1 (1. Department of Neuropsychopharmacology, National Institute of Mental Health, National Center of Neurology and Psychiatry, Tokyo, Japan, 2. Laboratory of Pharmacology and Therapeutics, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University of Science, Chiba, Japan, 3. Department of Degenerative Neurological Diseases, National Institute of Neuroscience, National Center of Neurology and Psychiatry, Tokyo, Japan)

5:05 PM - 5:10 PM

Mikio YOSHIDA1, Sho HASEGAWA1, Mizuki UCHIDA1, Yoji UCHIDA1, Akihiro MOURI2, 6, Akira YOSHIMI1, 3, Masayoshi MISHINA4, Norio OZAKI3, Toshitaka NABESHIMA5, 6, Yukihiro NODA1, 3, 6 (1. Division of Clinical Sciences and Neuropsychopharmacology, Faculty and Graduate School of Pharmacy, Meijo University, Nagoya, Japan, 2. Department of Regulatory Science for Evaluation and Development of Pharmaceuticals and Devices, Graduate School of Health Sciences, Fujita Health University, Aichi, Japan, 3. Department of Psychiatry, Graduate School of Medicine, Nagoya University, Nagoya, Japan, 4. Brain Science Laboratory, The Research Organization of Science and Technology, Ritsumeikan University, Shiga, Japan, 5. Advanced Diagnostic System Research Laboratory, Fujita Health University Graduate School of Health Sciences, Aichi, Japan, 6. Japanese Drug Organization of Appropriate Use and Research, Nagoya, Japan )

5:10 PM - 5:15 PM

Kazuki TOKORO1, Kyosuke UNO1, 2, Shin-ichi MURAMATSU3, 4, Atsumi NITTA1 (1. Department of Pharmaceutical Therapy and Neuropharmacology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Toyama, Toyama, Japan., 2. Laboratory of molecular pharmacology faculty of pharmaceutical science, University of Setsunan, Osaka, Japan, 3. Division of Neurology, Department of Medicine, Jichi Medical University, Shimotsuke, JAPAN, 4. Center for Gene and Cell Therapy, Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Tokyo, JAPAN)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P9] Poster Session 9
Depression 3

Sun. Oct 13, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Gaku OKUGAWA (Kansai Kinen Hospital, Japan)

Cancelled

5:10 PM - 5:15 PM

Maiko HAYASHIDA1, Tsuyoshi MIYAOKA1, Tomoko ARAKI1, Toshiko MINAMOTO2, Sadayuki HASHIOKA1, Rei WAKE1, Masatoshi INAGAKI1 (1. Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Shimane University, 2. Department of Obstetrics, Faculty of Medicine, Shimane University)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P10] Poster Session 10
Depression 4

Fri. Oct 11, 2019 1:40 PM - 3:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Hirokazu MIZOGUCHI (Department of Psysiology and Anatomy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tohoku Medical and Pharmaceutical University, Japan)

1:45 PM - 1:50 PM

Satoshi DEYAMA1, Kohei ISHIMURA2, Hayato FUKUDA2, 3, Satoshi SHUTO2, Masabumi MINAMI4, Katsuyuki KANEDA1 (1. Lab. of Molecular Pharmacology, Institute of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences, Kanazawa University, Kanazawa, Japan, 2. Lab. of Organic Chemistry for Drug Development, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 3. Pharmaceutical Organic Chemistry Lab., Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki University, Nagasaki, Japan, 4. Department of Pharmacology, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Hokkaido University, Sapporo, Japan)

1:55 PM - 2:00 PM

Tsubasa IIDA1, Kazuo KUNISAWA1, Sei SAITOH2, Aika KOSUGE1, Wulaer BOLATI3, 4, Willy Jaya SUENTO4, 5, Yasuko YAMAMOTO4, Akihiro MOURI1, Kuniaki SAITO3, 4, Toshitaka NABESHIMA3 (1. Department of Regulatory Science for Evaluation & Development of Pharmaceuticals & Devices, Fujita Health University Graduate School of Health Sciences, Aichi, Japan, 2. Department of Anatomy II and Cell Biology, Fujita Health University School of Medicine, Aichi, Japan., 3. Advanced Diagnostic System Research Laboratory, Fujita Health University Graduate School of Health Science, Aichi, Japan, 4. Department of Disease Control and Prevention, Fujita Health University Graduate School of Health Sciences, Aichi, Japan, 5. Department of Psychiatry, Hasanuddin University, South Sulawesi, Indonesia)

2:00 PM - 2:05 PM

Aika KOSUGE1, Kazuo KUNISAWA1, Tsubasa IIDA1, Wulaer BOLATI2, 3, Willy Jaya SUENTO3, 4, Yasuko YAMAMOTO3, Akihiro MOURI1, Kuniaki SAITO2, 3, Toshitaka NABESHIMA2 (1. Department of Regulatory Science for Evaluation & Development of Pharmaceuticals & Devices, Fujita Health University Graduate School of Health Sciences, Aichi, Japan, 2. Advanced Diagnostic System Research Laboratory, Fujita Health University Graduate School of Health Science, Aichi, Japan, 3. Department of Disease Control and Prevention, Fujita Health University Graduate School of Health Sciences, Aichi, Japan, 4. Department of Psychiatry, Hasanuddin University, South Sulawesi, Indonesia.)

2:10 PM - 2:15 PM

Takahiro ITO1, Yuka HIRAMATSU1, Mizuki UCHIDA1, Akira YOSHIMI1, Norio OZAKI2, Yukihiro NODA1, 2 (1. Division of Clinical Sciences and Neuropsychopharmacology, Meijo University Faculty and Graduate School of Pharmacy, Nagoya, Japan, 2. Department of Psychiatry, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya, Japan)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P11] Poster Session 11
Depression 5

Sat. Oct 12, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Hiroki ISHIGURO (Department of Psychiatry and Clinical Ethics, University of Yamanashi, Japan)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P12] Poster Session 12
Depression 6

Sun. Oct 13, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Yu OHMURA (Department of Neuropharmacology, Faculty of Medicine and Graduate School of Medicine, Hokkaido University, Japan)

4:40 PM - 4:45 PM

Hajime MIYANISHI1, Kyosuke UNO1, 2, Shin-ichi MURAMATSU3, 4, Atsumi NITTA1 (1. Department of Pharmaceutical Therapy and Neuropharmacology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences, Toyama Unuversity, Toyama, 2. Laboratory of Molecular Pharmacology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Setsunan University, Hirakata, Japan, 3. Division of Neurological Gene Therapy, Open Innovation Center, Jichi Medical University, Shimotsuke, Japan, 4. Center for Gene & Cell Therapy, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Tokyo, Japan)

4:45 PM - 4:50 PM

Hiromi ABE1, 2, Naoto KAJITANI1, Mami OKADA-TSUCHIOKA 1, Wataru OMORI1, Masahide YATSUMOTO2, Minoru TAKEBAYASHI1, 3 (1. Division of Psychiatry and Neuroscience, Institute for Clinical Research, National Hospital Organization (NHO) Kure Medical Center and Chugoku Cancer Center, 2. Department of Pharmacy, National Hospital Organization (NHO) Kure Medical Center and Chugoku Cancer Center, Kure, Japan, 3. Department of Neuropsychiatry, Faculty of Life Sciences, Kumamoto University, Kumamoto, Japan)

4:50 PM - 4:55 PM

Yuma NAGAI1, Kazuki NAGAYASU1, Konomi MASUNAKA2, Yukio AGO2, 3, Atsushi KASAI2, Hisashi SHIRAKAWA1, Takanobu NAKAZAWA2, 4, Hitoshi HASHIMOTO2, 5, 6, 7, Shuji KANEKO1 (1. Department of Molecular Pharmacology Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyoto University, Kyoto, Japan, 2. Laboratory of Molecular Neuropharmacology, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Osaka University, Osaka, Japan, 3. Laboratory of Molecular Biopharmaceutics, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Osaka University, Osaka, Japan, 4. Department of Pharmacology, Graduate School of Dentistry, Osaka University, Osaka, Japan, 5. Molecular Research Center of Children's Mental Development, United Graduate School of Child Development, Osaka University, Osaka, Japan, 6. Division of Bioscience, Institute for Datability Science, Osaka University, Osaka, Japan, 7. Open and Transdisciplinary Research Intiatives, Osaka University, Osaka, Japan)

4:55 PM - 5:00 PM

Yosuke YAMAWAKI1, 2, Satomi SHIRAWACHI2, Munechika TAKAISHI2, Shigeto YAMAWAKI3, Takashi KANEMATSU2, 4 (1. Department of Advanced Pharmacology, Daiichi University of Pharmacy, Fukuoka, Japan, 2. Department of Cellular and Molecular Pharmacology Institute of Biomedical and Health Sciences Hiroshima University, Hiroshima, Japan, 3. Office of Industry-Academia-Government and Community Collaboration Institute of Biomedical and Health Sciences Hiroshima Univesity, Hiroshima, Japan, 4. Department of Cell Biology and Pharmacology, Faculty of Dental Science, Kyushu University, Fukuoka, Japan)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P13] Poster Session 13
Childhood & Adolescent Disorders 1

Fri. Oct 11, 2019 1:40 PM - 3:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Atsushi SATO (Dept. of Pediatrics, The University of Tokyo Hospital, Japan)

1:45 PM - 1:50 PM

Chi-Hyun CHOI1, Jung LEE2, Kyung Hwa LEE3, Soon-Beom HONG3, Seong-Hae KIM3, Ji-Youn HAN3, Jun Won KIM4, Soo Churl CHO5, Jae-Won KIM3 (1. Department of psychiatry, SMG - SNU Boramae Medical Center, 2. Pediatric Palliative Care Team, Integrative Care Hub, Seoul National University Children's Hospital, 3. Division of Child and Adolescent Psychiatry, Department of Psychiatry, Seoul National University Hospital, 4. Department of Psychiatry, Catholic University of Daegu School of Medicine, 5. Department of Psychiatry, Armed Forces Capital Hospital)

1:55 PM - 2:00 PM

Tien-Yu CHEN1, 3, Wei-Chung MAO2, Nian-Sheng TZENG1, Cheryl Ch YANG3, Terry Bj KUO3, Chi-Hsiang CHUNG4, Wu-Chien CHIEN4 (1. Department of Psychiatry, Tri-Service General Hospital; School of Medicine, National Defense Medical Center, Taipei, Taiwan, 2. Department of Psychiatry, Cheng Hsin General Hospital, Taipei, Taiwan, 3. Institute of brain science, National Yang-Ming University, Taipei, Taiwan, 4. Department of Medical Research, Tri-Service General Hospital, National Defense Medical Center, Taipei, Taiwan)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P14] Poster Session 14
Childhood & Adolescent Disorders 2

Sat. Oct 12, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Taku YAMAGUCHI (Department of Pharmacotherapeutics and Neuropsychopharmacology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Nagasaki International University, Japan)

4:40 PM - 4:45 PM

Bolati WULAER1, 2, Kazuo KUNISAWA3, Willy Jaya SUENTO2, 4, Tsubasa IIDA3, Aika KOSUGE3, Atsumi NITTA5, Akihiro MOURI3, Kuniaki SAITO1, 2, Toshitaka NABESHIMA1 (1. Advanced Diagnostic System Research Laboratory, Fujita Health University Graduate School of Health Science, Aichi, Japan, 2. Department of Disease Control and Prevention, Fujita Health University Graduate School of Health Science, Aichi, Japan, 3. Department of Regulatory Science for Evaluation & Development of Pharmaceuticals & Devices, Fujita Health University Graduate School of Health Science, Aichi, Japan, 4. Department of Psychiatry, Hasanuddin University Faculty of Medicine, South Sulawesi, Indonesia, 5. Department of Pharmaceutical Therapy and Neuropharmacology, Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Toyama, Toyama, Japan)

4:50 PM - 4:55 PM

Fukie YAOITA1, Masahiro TSUCHIYA2, Yuichiro ARAI3, Takeshi TADANO4, Koichi TAN-NO1 (1. Department of Pharmacology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tohoku Medical and Pharmaceutical University, Miyagi, Japan, 2. Department of Nursing, Tohoku Fukushi University, Miyagi, Japan, 3. Tokyo Ariake University of Medical and Health Science, Tokyo, Japan, 4. Complementary and Alternative Medicine Clinical Research and Development, Graduate School of Medicine Sciences, Kanazawa University, Ishikawa, Japan)

5:00 PM - 5:05 PM

Tamio FURUSE1, Ikuko YAMADA1, Tomoko KUSHIDA1, Ikuo MIURA1, Shinya AYABE1, Atsushi YOSHIKI1, Hidenori YAMASUE2, Shigeharu WAKANA3, Masaru TAMURA1 (1. RIKEN BioResource Research Center, 2. Department of Psychiatry, Hamamatsu University School of Medicine, 3. Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P15] Poster Session 15
Epilepsy

Sun. Oct 13, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Yukihiro OHNO (Department of Pharmacology, Osaka University of Pharmaceutical Sciences, Japan)

4:40 PM - 4:45 PM

Wenkai LIN1, Bin CHEN1, Yi WANG1, Cenglin XU1, Ying WANG1, Liying CHEN1, Heming CHENG1, Lingyu XU1, Tingting HU1, Junli ZHAO1, Ping DONG1, Yi GUO2, Shihong ZHANG1, Shuang WANG2, Yudong ZHOU1, Weiwei HU1, Zhong CHEN1, 2 (1. Department of Pharmacology, Key Laboratory of Medical Neurobiology of the Ministry of Health of China, School of Basic Medical Sciences, College of Pharmaceutical Sciences, Zhejiang University, Hangzhou, China, 2. Epilepsy Center, Department of Neurology, Second Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China)

Cancelled

4:50 PM - 4:55 PM

Liying CHEN1, Yi WANG1, Cenglin XU1, Yingwei XU1, Ying WANG1, Heming CHENG1, Fan FEI1, Zhong CHEN1, 2 (1. Department of Pharmacology, Key laboratory of Medical Neurobiology of the Ministry of Health of China, College of Pharmaceutical Sciences, Zhejiang University, Hangzhou, China, 2. Epilepsy Center, Second Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China)

4:55 PM - 5:00 PM

Naofumi KUNISAWA1, Tadao SERIKAWA1, 2, Saki SHIMIZU1, Masaki KATO1, Higor A IHA1, Masato KINBOSHI1, Hisao NISHIKAWA3, Yu SHIRAKAWA3, Masashi SASA4, Yukihiro OHNO1 (1. Department of Pharmacology, Osaka University of Pharmacological Sciences, Osaka, Japan, 2. Institute of Laboratory Animals, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Kyoto, Japan, 3. KAC Co. Ltd, Kyoto, Japan, 4. Nagisa Clinic, Osaka, Japan)

5:05 PM - 5:10 PM

Toshinari MITSUOKA1, 3, Kenji HANAMURA1, Noriko KOGANEZAWA1, Ruri KIKURA-HNAJIRI2, Tomoaki SHIRAO1, Yuko SEKINO3 (1. Department of Neurobiology and Behavior, Gunma University Graduate School of Medicine, 2. Division of Pharmacognosy, Phytochemistry and Narcotics, National Institute of Health Sciences, 3. Endowed Laboratory of Human Cell-Based Drug Discovery, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, The University of Tokyo)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P16] Poster Session 16
Neurological Disorders

Fri. Oct 11, 2019 1:40 PM - 3:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Kazuki NAGAYASU (Department of Molecular Pharmacology, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyoto University, Japan)

1:40 PM - 1:45 PM

Masayo FUJITA1, Yukiko OCHIAI1, 2, Taishi Clark TAKEDA1, Yoko HAGINO1, Kazuto KOBAYASHI3, Kazutaka IKEDA1 (1. Addictive Substance Project, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, 2. Department of Neurology, Tokyo Metropolitan Neurological Hospital, 3. Department of Molecular Genetics, Institute of Biomedical Sciences, Fukushima Medical University )

1:45 PM - 1:50 PM

Kento IGARASHI1, 2, Kazuo TOMITA1, 2, Koh-ichi TANAKA1, 2, Yoshikazu KUWAHARA1, 3, Nobuyoshi NISHIYAMA2, Akihiro KURIMASA3, Tomoaki SATO1 (1. Lab. of applied phapharmacology, Graduate school of medical and dental sciences, Kagoshima University, Kagoshima, Japan, 2. Department of Pharmacy, School of Pharmacy, Hyogo University of Health Sciences, Kobe, Japan, 3. Department of Radiation Biology and Medicine, Faculty of Medicine, Tohoku Medical and Pharmaceutical University, Sendai, Japan)

1:50 PM - 1:55 PM

Yukiko OCHIAI1, 2, Masayo FUJITA1, Yoko HAGINO1, Kazuto KOBAYASHI3, Ryoichi OKIYAMA2, Kazutaka IKEDA1 (1. Addictive Substance Project, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, 2. Department of Neurology, Tokyo Metropolitan Neurological Hospital, 3. Department of Molecular Genetics, Institute of Biomedical Sciences, Fukushima Medical University)

1:55 PM - 2:00 PM

Mizuki UCHIDA1, Erika OTA1, Akira YOSHIMI1, Shinji KITAGAKI2, Norio OZAKI3, Tomomi AIDA4, Kohichi TANAKA4, Yukihiro NODA1 (1. Division of Clinical Sciences and Neuropsychopharmacology, Faculty of Pharmacy, Meijo University, Nagoya, Japan, 2. Medicinal Chemistry, Meijo University Faculty of Pharmacy, Nagoya, Japan, 3. Department of Psychiatry, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya, Japan, 4. Laboratory of Molecular Neuroscience, Medical Research Institute, Tokyo Medical and Dental University (TMD), Tokyo, Japan)

2:00 PM - 2:05 PM

Moe NIIJIMA1, Akihiro MOURI1, 4, Tomoaki TESHIGAWARA2, Kazuo KUNISAWA1, Hisayoshi KUBOTA1, Mami HIRAKAWA1, Yuko MORI2, Masato HOSHI2, Yasuko YAMAMOTO2, Toshitaka NABESHIMA3, 4, Kuniaki SAITO2, 4 (1. Department of Regulatory Science for Evaluation & Development of Pharmaceuticals & Devices, Fujita Health University Graduate School of Health Science, 2. Department of Disease Control and Prevention, Fujita Health University Graduate School of Health Sciences, 3. Advanced Diagnostic System Research Laboratory, Fujita Health University Graduate School of Health Sciences, 4. Japanese Drug Organization of Appropriate Use and Research)

2:10 PM - 2:15 PM

Ikuko MIYAZAKI1, Masato ASANUMA1, Shinki MURAKAMI1, Ryo KIKUOKA1, 2, Nami ISOOKA1, Chiharu SOGAWA3, Norio SOGAWA4, Yoshihisa KITAMURA2 (1. Dept. of Med. Neurobiol., Okayama Univ. Grad. Sch. of Med., Dent. & Pharmaceut. Sci., 2. Dept. of Clin. Pharm., Okayama Univ. Grad. Sch. of Med., Dent. & Pharmaceut. Sci., 3. Dept. of Dent. Pharmacol., Okayama Univ. Grad. Sch. of Med., Dent. & Pharmaceut. Sci., 4. Dept. of Dent. Pharmacol., Matsumoto Dent. Univ.)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P17] Poster Session 17
Dementia 1

Sat. Oct 12, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Takeshi MORIHARA (Depertment of Precision Medicine for Dementia, Osaka University Graduate School of Medicine, Japan)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P18] Poster Session 18
Dementia 2

Sun. Oct 13, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Masato HOSOKAWA (Department of Dementia and Higher Brain Function, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, Japan)

4:45 PM - 4:50 PM

Tomoko TANAKA1, Shinobu HIRAI1, Masato HOSOKAWA2, Takashi SAITO3, Takaomi SAIDO3, Masato HASEGAWA2, Haruo OKADO1 (1. Department of Brain Development and Neural Regeneration, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, 2. Department of Dementia and Higher brain FUnction, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, 3. Laboratory for Proteolytic Neuroscience, RIKEN Center for Brain Science)

4:50 PM - 4:55 PM

Daisuke JOHO1, Takeru SUZUKI1, Masaya FUJIWARA2, Takashi SAITO3, Takaomi SAIDO3, Masaki KAKEYAMA1, 2, 4 (1. Lab. of Environmental Brain Science, Graduate School of Human Sciences, Waseda University, Saitama, Japan, 2. Research Institute for Environmental Medical Sciences, Waseda University, Saitama, Japan, 3. Lab. for Proteolytic Neuroscience, RIKEN Center for Brain Science, Saitama, Japan, 4. Lab. of Environmental Brain Science, Faculty of Human Sciences, Waseda University, Saitama, Japan)

4:55 PM - 5:00 PM

Wang FAN1, Kyohei YAMADA1, Kyosuke UNO1, 2, Hiroshi MARUYAMA1, Noboru MOTOYAMA2, Wakako MARUYAMA3, Atsumi NITTA1 (1. Department of pharmaceutical Therapy and Neuropharmacology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Graduate School and Pharmaceutical Sciences, University of Toyama, Toyama, Japan, 2. Department of Health and Nutrition Faculty of Psycological & Physical Science Aichi Gakuin University, Aichi, Japan, 3. Laboratory of Biochemistry, Department of Human Nutrition, Sugiyama Jogakuen University, Aichi, Japan)

5:00 PM - 5:05 PM

Takeru SUZUKI1, Daisuke JOHO1, Masaki KAKEYAMA1, 2, 3 (1. Lab. of Environmental Brain Science, Graduate School of Human Sciences, Waseda University, Saitama, Japan, 2. Research Institute for Environmental Medical Sciences, Waseda University, Saitama, Japan, 3. Lab. of Environmental Brain Science, Faculty of Human Sciences, Waseda University, Saitama, Japan)

5:05 PM - 5:10 PM

Tomoka HATTORI1, Haruka SAHASHI1, Kouki HARA1, Haruka SHIMODA1, Yuuna SADAKA1, Midori SODA1, Hironao NAKAYAMA2, Hiroaki MURASE3, Kiyoyuki KITAICHI1 (1. Lab.of Pharmaceutics, Department of Biomedical Pharmaceutics, Gifu Pharmaceutical University, Gifu, Japan, 2. Department of Medical Science and Technology, Faculty of Health Sciences, Hiroshima International University, Higashihiroshima, Japan, 3. Glovia Co., Ltd, Tokyo, Japan)

5:10 PM - 5:15 PM

Katsunori AZUMA1, Meriem HADDAR1, Kyousuke UNO2, Shin-ichi MURAMATSU3, 4, Atsumi NITTA1 (1. Department of Pharmaceutical Therapy and Neuropharmacology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Toyama, Toyama, Japan, 2. Laboratory of molecular pharmacology faculty of pharmaceutical sciendes, University of Setsunan, Osaka, Japan, 3. Division of Neurology, Department of Medicine, Jichi Medical University, Shimotsuke, Japan, 4. Center for Gene and Cell Therapy, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Tokyo, Japan)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P19] Poster Session 19
Pain 1

Fri. Oct 11, 2019 1:40 PM - 3:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Takayuki NAKAGAWA (Department of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Kyoto University, Japan)

1:40 PM - 1:45 PM

Tadashi SAIGUSA1, Yuri AONO1, Manabu ISHIKAWA2, Masataka KIMURA3 (1. Department of Pharmacology, Nihon University School of Dentistry at Matsudo, Chiba, Japan, 2. Department of Anesthesiology, Nihon University School of Dentistry at Matsudo, Chiba, Japan, 3. Department of Removal Prosthodontics, Nihon University School of Dentistry at Matsudo, Chiba, Japan)

1:45 PM - 1:50 PM

Makoto TSUDA1, Ryoichi TASHIMA1, Keisuke KOGA1, Hiromu YAWO2, Hidemasa FURUE3 (1. Department of Life Innovation, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University, Fukuoka, Japan, 2. Department of Developmental Biology and Neuroscience, Tohoku University Graduate School of Life Sciences, Miyagi, Japan, 3. Department of Neurophysiology, Hyogo College of Medicine, Hyogo, Japan)

2:05 PM - 2:10 PM

Yu-Ting CHU1, Sih-Ting LUO1, Hsin-Yi CHUNG1, Iona MACDONALD1, Jaung-Geng LIN2, Tsung-Jung HO3, 4, Pei-Hsuan SHEN5, Yi-Hung CHEN1 (1. Graduate Institute of Acupuncture Science, China Medical University,Taichung, Taiwan, 2. School of Chinese Medicine, China Medical University, Taichung, Taiwan., 3. Department of Chinese Medicine, Hualien Tzu Chi Hospital, Hualien, Taiwan., 4. School of Post-Baccalaureate Chinese Medicine, Tzu Chi University, Hualien, Taiwan, 5. Division of Chinese Medicine, An Nan Hospital, China Medical University, Tainan, Taiwan)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P20] Poster Session 20
Pain 2

Sat. Oct 12, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Makoto TSUDA (Department of Life Innovation, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University, Japan)

4:40 PM - 4:45 PM

Yoshihiko KOSAKI1, 2, Daisuke NISHIZAWA1, Hideko ARITA3, Kazuo HANAOKA3, Choku YAJIMA3, Masako ISEKI4, Jitsu KATO5, Setsuro OGAWA6, Ayako HIRANUMA1, 7, Shinya KASAI1, Junko HASEGAWA1, Kyoko NAKAYAMA1, Yuko EBATA1, Yoshihiko KOUKITA2, Tatsuya ICHINOHE2, Masakazu HAYASHIDA1, 4, 8, Ken-ichi FUKUDA9, Kazutaka IKEDA1 (1. Addictive Substance Project, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, Tokyo, Japan, 2. Department of Dental Anesthesiology, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan, 3. Department of Anesthesiology and Pain Relief Center, JR Tokyo General Hospital, Tokyo, Japan, 4. Department of Anesthesiology & Pain Medicine, Juntendo University School of Medicine, Tokyo, Japan, 5. Department of Anesthesiology, Nihon University School of Medicine, Tokyo, Japan, 6. Nihon University University Research Center, Tokyo, Japan, 7. Department of Surgery, Toho University Sakura Medical Center, Sakura, Japan, 8. Department of Anesthesiology, Saitama Medical University International Medical Center, Hidaka, Japan, 9. Department of Oral Health and Clinical Science, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan)

4:45 PM - 4:50 PM

Rie INOUE1, 2, Daisuke NISHIZAWA1, Junko HASEGAWA1, Kyoko NAKAYAMA1, Ken-ichi FUKUDA3, Hiroyuki SUMIKURA2, Masakazu HAYASHIDA1, 2, 4, Kazutaka IKEDA1 (1. Addictive Substance Project, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, Tokyo, Japan, 2. Department of Anesthesiology & Pain Medicine, Graduate School of Medicine, Juntendo University, Tokyo, Japan, 3. Department of Oral Health & Clinical Science, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan, 4. Department of Anesthesiology, Saitama Medical University International Medical Center, Hidaka, Japan)

4:50 PM - 4:55 PM

Moe SOEDA1, 2, Seii OHKA1, Daisuke NISHIZAWA1, Manabu SUNO3, Ken-ichi FUKUDA2, Tatsuya ICHINOHE4, Kazutaka IKEDA4 (1. Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, Tokyo, Japan, 2. Department of Oral Health and Clinical Science, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan, 3. Graduate School of Medicine Dentistry and Pharmaceutical science, Okayama University, Okayama, Japan, 4. Department of Dental Anesthesiology, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan)

5:05 PM - 5:10 PM

Maho TSUBOTA1, Ryotaro FUKUDA1, Yusuke HAYASHI1, Takaya MIYAZAKI1, Shin UEDA1, Masahiro NISHIBORI2, Atsufumi KAWABATA1 (1. ​Laboratory of Pharmacology and Pathophysiology Faculty of Pharmacy, Kindai University, Osaka, Japan, 2. Department of Pharmacology, Okayama University Graduate School of Medicine, Okayama, Japan)

5:10 PM - 5:15 PM

Yuya IKEDA1, Takaya MIYAZAKI1, Maho TSUBOTA1, Shiori TOMITA1, Fumiko SEKIGUCHI1, Masahiro NISHIBORI2, Atsufumi KAWABATA1 (1. Laboratory of Pharmacology and Pathophysiology, Faculty of Pharmacy, Kindai University, Osaka, Japan, 2. Department of Pharmacology, Okayama University Graduate School of Medicine, Okayama, Japan)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P21] Poster Session 21
Post-traumatic Stress Disorders

Sun. Oct 13, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Satoshi KIDA (Graduate School of Agriculture and Life Sciences, The University of Tokyo, Japan)

4:45 PM - 4:50 PM

Tsuyoshi SASAKI1, 2, Kenji HASHIMOTO3, Yutaka HOSODA1, 2, Yasunori ODA2, Tomihisa NIITSU2, Yuko FUJITA3, Yohei KAWASAKI4, Nobuhisa KANAHARA3, Akihiro SHIINA3, Tasuku HASHIMOTO2, Masaomi IYO1, 2, 3 (1. Department of Child Psychiatry, Chiba-University Hospital, 2. Department of Psychiatry, Graduate School of Medicine, Chiba University, 3. Chiba University Center for Forensic Mental Health, 4. Biostatistics Section, Clinical Research Center, Chiba University Hospital)

4:50 PM - 4:55 PM

Rie ISHIKAWA1, Chiaki UCHIDA1, Shiho KITAOKA2, Tomoyuki FURUYASHIKI2, Satoshi KIDA1, 3 (1. Department of bioscience, Tokyo University of Agriculture, Tokyo, Japan, 2. Division of Pharmacology, Kobe University Graduate School of Medicine, Hyogo, Japan, 3. Graduate School of Agriculture and Life Sciences, The University of Tokyo, Tokyo, Japan)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P22] Poster Session 22
Schizophrenia 1

Fri. Oct 11, 2019 1:40 PM - 3:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Sangyeol LEE (Wonkwang University School of Medicine and Hospital, Korea)

1:40 PM - 1:45 PM

Kotaro HATTA1, Hana HASEGAWA2, Atsushi IMAI3, Yasuhiko SUDO4, Fumiyoshi MORIKAWA5, Shigemasa KATAYAMA6, Haruo WATANABE7, Takuya ISHIZUKA8, Mitsuru NAKAMURA9, Fuminari MISAWA10, Kiyoshi FUJITA11, Shigeru OZAKI12, Kentaro UMEDA3, Hiroyuki NAKAMURA13, Yutaka SAWA7, Naoya SUGIYAMA2 (1. Department of Psychiatry, Juntendo University Nerima Hospital, Tokyo, Japan, 2. Department of Psychiatry, Numazu Chuo Hospital, Tokyo, Japan, 3. Department of Psychiatry, Tokyo Metropolitan Matsuzawa Hospital, Tokyo, Japan, 4. Department of Psychiatry, Tosa Hospital, Tokyo, Japan, 5. Department of Psychiatry, Asahikawa Keisenkai Hospital, Tokyo, Japan, 6. Department of Psychiatry, Seijin Hospital, Tokyo, Japan, 7. Department of Psychiatry, Sawa Hospital, Tokyo, Japan, 8. Department of Psychiatry, Hasegawa Hospital, Tokyo, Japan, 9. Department of Psychiatry, Narimasu Kosei Hospital, Tokyo, Japan, 10. Department of Psychiatry, Yamanashi Prefectural Kita Hospital, Tokyo, Japan, 11. Department of Psychiatry, The Okehazama Hospital, Tokyo, Japan, 12. Department of Psychiatry, Toshima Hospital, Tokyo, Japan, 13. Department of Environmental and Preventive Medicine, Kanazawa University Graduate School of Medical Science, Tokyo, Japan)

1:45 PM - 1:50 PM

Tomihisa NIITSU1, Tatsuki HATA1, 2, Masahiko NISHIMOTO3, Yutaka HOSODA2, 4, Ryota SEKI1, 5, Atsushi KIMURA1, Yasunori ODA1, Yohei KAWASAKI6, Tasuku HASHIMOTO1, 7, Masatomo ISHIKAWA1, Nobuhisa KANAHARA1, 8, Masaomi IYO1, 4, 8, - THE ROADS STUDY GROUP1 (1. Department of Psychiatry, Chiba University Graduate School of Medicine, Chiba, Japan, 2. Fujita Hospital, Sosa, Chiba, Japan, 3. Soshu Hospital, Atsugi, Kanagawa, Japan, 4. Child Psychiatry, Chiba University Hospital, Chiba, Japan, 5. Chiba Hospital, Funabashi, Chiba, Japan, 6. Clinical Research Center, Chiba University Hospital, Chiba, Japan, 7. Sodegaura-Satsukidai Hospital, Sodegaura, Chiba, Japan, 8. Division of Medical Treatment and Rehabilitation, Center for Forensic Mental Health, Chiba University, Chiba, Japan)

2:00 PM - 2:05 PM

Won-Myong BAHK1, Young Sup WOO1, Bo-Hyun YOON2, Bong-Hee JEON2, Jeong Seok SEO3, Beomwoo NAM3, Sang-Yeol LEE4, Young-Myo JAE5, Sae-Heon JANG5, Hun Jeong EUN6, Seung-Hee WON7, Kwanghun LEE8, Jonghun LEE9, Moon-Doo KIM10 (1. Department of Psychiatry, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul, 2. Department of Psychiatry, Naju National Hospital, Naju, 3. Department of Psychiatry, Konkuk University School of Medicine, Chungju, 4. Department of Psychiatry, School of Medicine, Wonkwang University, Iksan, 5. Department of Psychiatry, Bongseng Memorial Hospital, Busan, 6. Department of Neuropsychiatry, Presbyterian Medical Center-Jesus Hospital, Jeonju, 7. Department of Psychiatry, School of Medicine, Kyungpook National University, Daegu, 8. Department of Psychiatry, College of Medicine, Dongguk University, Gyeongju, 9. Department of Psychiatry, School of Medicine, Catholic University of Daegu, Daegu, 10. Department of Psychiatry, Jeju National University Hospital, Jeju)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P23] Poster Session 23
Schizophrenia 2

Sat. Oct 12, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Chieh-Hsin LIN (Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan)

4:40 PM - 4:45 PM

Catherine WEISS1, Stine Rasmussen MEEHAN2, John OUYANG3, Mary HOBART1 (1. Department of Medical Affairs, Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization Inc., 2. Department of Medical Affairs Psychiatry, H. Lundbeck A/S, 3. Department of Biostatistics, Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization Inc.)

4:45 PM - 4:50 PM

Catherine WEISS1, Erin MACKENZIE2, Francois THERRIEN3, Peter ZHANG4, Stine Rasmussen MEEHAN5 (1. Department of Medical Affairs, Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization Inc., 2. Department of Medical Affairs, Lundbeck Canada Inc., 3. Department of Medical Affairs, Otsuka Canada Pharmaceutical Inc., 4. Department of Biostatistics, Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization Inc, 5. Department of Medical Affairs Psychiatry, H. Lundbeck A/S)

4:50 PM - 4:55 PM

Kentaro TAKAI1, Masaomi IYO2, Jun ISHIGOOKA3, Masatoshi NAKAMURA1, Reiko SAKAGUCHI1, Keisuke OKAMOTO1, Teruhiko HIGUCHI4, 5 (1. Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., Japan, 2. Chiba University Graduate School of Medicine, Japan, 3. Institute of CNS Pharmacology, Japan, 4. Japan Depression Center, Japan, 5. The National Center of Neurology and Psychiatry, Japan)

5:10 PM - 5:15 PM

Kumiko FUJII1, Masamitsu MAEKAWA2, Yuji OZEKI3, Yoshikatsu ETO4, Takahiro SAITO5, Masataka SHINOZAKI1, Yosefu ARIME6, Takahide NAGASHIMA7, 8, Hiroaki OKAYASU1, Kazutaka SHIMODA1 (1. Department of Psychiatry, Dokkyo Medical University School of Medicine, 2. Pharmaceutical Sciences, Tohoku University Hospital, 3. Department of Psychiatry, Shiga University of Medical Science, 4. Advanced Clinical Research Center, Institute for Neurological Disorders, 5. Yokohama Camellia Hospital, 6. Center for Research Support, Dokkyo Medical University School of Medicine, 7. Department of Neurology, Japanese Red Cross Ashikaga Hospital, 8. Department of Neurology, Dokkyo Medical University School of Medicine)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P24] Poster Session 24
Schizophrenia 3

Sun. Oct 13, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Mitsuhiro MIYASHITA (Project for Schizophrenia Research, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, Japan)

4:40 PM - 4:45 PM

Shin KUROSE1, Yu MIMURA1, Hiroyuki UCHIDA1, Keisuke TAKAHATA2, Euitae KIM3, Takefumi SUZUKI4, Masaru MIMURA1, Hiroyoshi TAKEUCHI1 (1. Department of Neuropsychiatry, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan, 2. Department of Functional Brain Imaging Research, National Institute of Radiological Sciences, Chiba, Japan, 3. Department of Psychiatry, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea, 4. Department of Neuropsychiatry, Faculty of Medicine, University of Yamanashi, Yamanashi, Japan)

4:45 PM - 4:50 PM

Yutaro SHIMOMURA1, Yuhei KIKUCHI1, Takefumi SUZUKI3, Hiroyuki UCHIDA1, 2, Masaru MIMURA1, Hiroyoshi TAKEUCHI1, 4 (1. Keio University, School of Medicine, Department of Neuropsychiatry, Tokyo, Japan, 2. Centre for Addiction and Mental Health, Geriatric Mental Health Program, Toronto, Canada, 3. Department of Neuropsychiatry, Faculty of Medicine, University of Yamanashi, Yamanashi, Japan, 4. Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, Canada)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P25] Poster Session 25
Schizophrenia 4

Fri. Oct 11, 2019 1:40 PM - 3:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Hajime BABA (Department of Psychiatry & Behavioral Science, Juntendo Graduate School of Medicine, Japan)

1:55 PM - 2:00 PM

Jungsuk LEE1, Beomwoo NAM2, Chan-Hyung KIM3 (1. Department of Psychiatry, National Health Insurance Service Ilsan Hospital, Goyang, Korea, 2. Department of Psychiatry, Konkuk University School of Medicine, Chungju, Korea, 3. Institute of Behavioral Science in Medicine and Department of Psychiatry, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P26] Poster Session 26
Schizophrenia 5

Sat. Oct 12, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Erlyn LIMOA (Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Universitas Hasanuddin, Indonesia)

4:40 PM - 4:45 PM

Young-Eun OH1, 2, Vishwanath Vasudev PRABHU1, 2, Thong Ba NGUYEN1, 2, Fatimazahra RAMI1, 2, Young-Chul CHUNG1, 2 (1. Department of Psychiatry, Chonbuk National University Medical School, Jeonju, South Korea, 2. Research Institute of Clinical Medicine of Chonbuk National University-Biomedical Research Institute of Chonbuk National University Hospital, Jeonju, South Korea)

4:45 PM - 4:50 PM

Hikaru KOIZUMI1, 3, Kaoruko AICHI1, Akihiro MOURI4, 5, Toshitaka NABESHIMA5, 6, Hideaki SOYA1, 2 (1. Laboratory of Exercise Biochemistry and Neuroendocrinology, Faculty of Health and Sport Sciences, University of Tsukuba, Japan, 2. Department of Sports Neuroscience, Advanced Research Initiative for Human High Performance (ARIHHP), Faculty of Health and Sport Sciences, University of Tsukuba, 3. The Japan Society for the Promotion of Science, 4. Department of Regulatory Science for Evaluation and Development of Pharmaceuticals and Devices, Graduate School of Health Sciences, Fujita Health University, Aichi, Japan, 5. Japanese Drug Organization of Appropriate Use and Research, Nagoya, Japan, 6. Advanced Diagnostic System Research Laboratory, Graduate School of Health Sciences, Fujita Health University, Aichi, Japan)

4:50 PM - 4:55 PM

Marco Andrea RIVA 1, Paola BRIVIO1, Giulia SBRINI1, Maria Serena PALADINI2, Vittoria SPERO2, Mariusz PAPP3, Raffaella MOLTENI2, Francesca CALABRESE1 (1. Department of pharmacological and biomolecular sciences, University of Milan, 2. Department of Medical Biotechnologies and Translational Medicine, University of Milan, 3. Institute of Pharmacology, Polish Academy of Sciences, Krakow)

4:55 PM - 5:00 PM

Hisayoshi KUBOTA1, Akihiro MOURI1, Kazuo KUNISAWA1, Moe NIIJIMA1, Mami HIRAKAWA1, Yuko MORI2, Yasuko YAMAMOTO2, Toshitaka NABESHIMA3, Kuniaki SAITO2, 3 (1. Department of Regulatory Science for Evaluation & Development of Pharmaceuticals & Devices, Fujita Health University Graduate School of Health Science, Aichi, Japan., 2. Department of Disease Control and Prevention, Fujita Health University Graduate School of Health Science, Aichi, Japan., 3. Advanced Diagnostic System Research Laboratory, Fujita Health University Graduate School of Health Science, Aichi, Japan.)

5:00 PM - 5:05 PM

Kohei TAKAHASHI1, 2, Osamu NAKAGAWASAI1, Wakana SAKUMA1, Wataru NEMOTO1, Takayo ODAIRA1, Jia-Rong LIN1, Hiroshi ONOGI3, Lalit K. SRIVASTAVA4, Minoru TSUJI2, Hiroshi TAKEDA2, Koichi TAN-NO1 (1. Department of Pharmacology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tohoku Medical and Pharmaceutical University, Miyagi, Japan, 2. Department of Pharmacology, School of Pharmacy, International University of Health and Welfare, Tochigi, Japan., 3. Faculty of Health Science, Tohoku Fukushi University, Miyagi, Japan., 4. Department of Psychiatry, Douglas Mental Health Universit Institute, McGill University, Montreal, Canada)

5:05 PM - 5:10 PM

Kazuya TORIUMI1, Kazuhiro SUZUKI1, 2, Mai ASAKURA1, Mitsuhiro MIYASHITA1, Yasue HORIUCHI1, Akiko KOBORI1, Masanari ITOKAWA1, Makoto ARAI1 (1. Schizophrenia Research Project, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, Tokyo, Japan, 2. Department of Psychiatry, Shinshu University School of Medicine)

5:10 PM - 5:15 PM

Atsuko HAYATA1, 2, Harui KIJIMA2, Yusuke SHINTANI2, Takanobu NAKAZAWA2, 3, Hitoshi HASHIMOTO1, 2, 4, 5 (1. Molecular Research Center for Children’s Mental Development, United Graduate School of Child Development, Osaka University, Kanazawa University, Hamamatsu University School of Medicine, Chiba University and University of Fukui, 2. Laboratory of Molecular Neuropharmacology, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Osaka University, 3. Depertment of Pharmacology, Graduate School of Dentistry, Osaka University, 4. Instisute for Datability Science, Osaka University, 5. Transdimensional Life Imaging Division, Institute for Open and Transdisciplinary Research Initiatives, Osaka University)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P27] Poster Session 27
Schizophrenia 6

Sun. Oct 13, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Kazuya TORIUMI (Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, Japan)

4:40 PM - 4:45 PM

Atsumi NITTA1, Kohei HAMATANI1, Ryo INAGAKI1, Kequan FU1, Yuki OKETANI2, Kenji SATO2, Youta TORII2, Chikako HABUCHI2, Sekiguchi HIROTAKA2, Shuji IRITANI2, Norio OZAKI2, Shin-ichi MURAMATSU3, 4, Yoshiaki MIYAMOTO1 (1. Dept of Pharmaceutical Thera and Neuropharmacol, Fac of Pharmaceutical Sci. Grad Sch of Med and Pharm Sci.University of Toyama, Toyama, Japan, 2. Department of Psychiatry, Graduate School of Medicine, Nagoya University, Nagoya, Japan, 3. Division of Neurological Gene Therapy, Open Inovation Center, Jichi Medical University,Shimotsuke, Japan, 4. Center for Gene and Cell Therapy, Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Tokyo, Japan)

4:50 PM - 4:55 PM

Marco Andrea RIVA 1, Francesca MARCHISELLA1, Maria Serena PALADINI2, Veronica BEGNI1, Paola BRIVIO1, Vittoria SPERO2, Francesca CALABRESE1, Raffaella MOLTENI2 (1. Department of pharmacological and biomolecular sciences, University of Milan , 2. Department of Medical Biotechnologies and Translational Medicine, University of Milan)

4:55 PM - 5:00 PM

Wataru UKAI1, Yoshiyasu KIGAWA1, Eri HASHIMOTO1, Kenta DERIHA1, Hanako HASHIGUCHI1, Emi NISHIMURA1, Masaya TAYAMA1, 2, Kengo FURUSE1, Takao ISHII1, Marco A. RIVA3, Chiaki KAWANISHI1 (1. Department of Neuropsychiatry, School of Medicine, Sapporo Medical University, Sapporo, Japan, 2. Psychiatry Institute, Hokujinkai Medical Corporation, Sapporo Japan, 3. Department of Pharmacological Sciences, University of Milano, Milan, Italy)

5:00 PM - 5:05 PM

Yanhong PIAO1, Young-Eun OH2, Fatima Zahra RAMI2, Chul Chung YOUNG1, 3 (1. Department of Psychiatry, Chonbuk National University Hospital, Jeonju, Korea, 2. Department of Medical Science, Chonbuk National University, Jeonju, Korea, 3. Research Institute of Clinical Medicine of Chonbuk National University-Biomedical Research Institute of Chonbuk National University Hospital, Jeonju, Korea)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P28] Poster Session 28
Schizophrenia 7

Fri. Oct 11, 2019 1:40 PM - 3:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Jimmy LEE (Institute of Mental Health, Singapore)

Cancelled

1:40 PM - 1:45 PM

Junhee LEE1, Youngwoo Bryan YOON2, Kang Ik Kevin CHO3, Seongho SEO4, Jae Sung LEE5, Jae Min JEONG5, Minah KIM1, Tae Young LEE1, Jun Soo KWON1, 6 (1. Department of Psychiatry, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea, 2. Department of Psychiatry, Washington University in St. Louis, MO, USA, 3. Psychiatry Neuroimaging Laboratory, Harvard Medical School, MA, USA, 4. Department of Neuroscience, Gachon University College of Medicine, Incheon, Korea, 5. Department of Nuclear Medicine, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea, 6. Department of Brain and Cognitive Sciences, Seoul National University College of Natural Sciences, Seoul, Korea)

1:45 PM - 1:50 PM

Ryosuke TARUMI1, 2, Sakiko TSUGAWA1, Yoshihiro NODA1, Plitman ERIC3, 4, Shiori HONDA5, Karin MATSUSHITA6, Sofia CHAVEZ 7, Kyosuke SAWADA1, Masataka WADA1, Mie MATSUI8, Shinya FUJII6, Takahiro MIYAZAKI1, Mallar CHAKRAVARTY3, 4, 9, Hiroyuki UCHIDA1, 7, Gary REMINGTON7, 10, Ariel GRAFF-GUERRERO7, 10, Masaru MIMURA1, Shinichiro NAKAJIMA1, 7 (1. Department of Neuropsychiatry Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan, 2. Department of Psychiatry, Komagino Hospital, 3. Cerebral Imaging Centre, Douglas Mental Health University Institute, McGill University, Montreal, Canada, 4. Department of Psychiatry, McGill University, Montreal, Canada, 5. Faculty of Environment and Information Studies, Keio University, 6. Faculty of Environment and Information Studies, Keio University, 7. Campbell Institute Research Program, Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, Canada, 8. Department of Clinical Cognitive Neuroscience, Institute of Liberal Arts and Science, Kanazawa University, Kanazawa, Japan, 9. Department of Biomedical Engineering, McGill University, Montreal, Canada, 10. Department of Psychiatry, University of Toronto, Toronto, Canada)

1:50 PM - 1:55 PM

Masashi OHTA1, Masahito NAKATAKI1, Tomoya TAKEDA1, Shusuke NUMATA1, Takeo TOMINAGA1, Naomi KAMEOKA2, Hiroko KUBO1, Makoto KINOSHITA1, Kanae MATSUURA2, Maki OHTOMO3, Naoya TAKEICHI4, Masafumi HARADA3, Tetsuro OHMORI1 (1. Department of Psychiatry, Graduate School of Biomedical Sciences, Tokushima University, Tokushima, Japan, 2. Department of Psychiatry, Tokushima University Hospital, Tokushima, Japan, 3. Department of Radiology and Radiation Oncology, Graduate School of Biomedical Sciences, Tokushima University, Tokushima, Japan, 4. Department of Radiology, Tokushima University Hospital, Tokushima, Japan)

1:55 PM - 2:00 PM

Naohisa TSUJINO1, 2, Hiromi TAGATA1, Mayu ONOZATO3, Tatsuya SAKAMOTO3, Tomoyuki FUNATOGAWA1, Itsuki KIMURA4, Naoyuki KATAGIRI1, Taiju YAMAGUCHI1, Takahiro NEMOTO1, Takeshi FUKUSHIMA3, Masafumi MIZUNO1 (1. Department of Neuropsychiatry, Toho University School of Medicine, Tokyo, Japan, 2. Department of Psychiatry, Saiseikai Yokohamashi Tobu Hospital, Kanagawa, Japan, 3. Faculty of Pharmaceutical Sciences, Toho University, Chiba, Japan , 4. Department of Pharmacy, Toho University Omori Medical Center, Tokyo, Japan)

2:00 PM - 2:05 PM

Silvia Kyungjin LHO1, 2, Minah KIM1, 2, Tak Hyung LEE3, Yoo Bin KWAK3, Jun Soo KWON1, 2, 3 (1. Department of Psychiatry, Seoul National University College of Medicine, 2. Department of Neuropsychiatry, Seoul National University Hospital, 3. Department of Brain and Cognitive Sciences, Seoul National University College of Natural Sciences)

2:05 PM - 2:10 PM

Guangfan SHEN1, Woo-Sung KIM2, Congcong LIU3, Young-Chul CHUNG4 (1. Department of Psychiatry, Chonbuk National University Hospital, Jeonju, Korea, 2. Department of Medical Science, Chonbuk National University, Jeonju, Korea, 3. Department of Medical Science, Chonbuk National University, Jeonju, Korea, 4. Research Institute of Clinical Medicine of Chonbuk National University-Biomedical Research Institute of Chonbuk National University Hospital, Jeonju, Korea)

2:10 PM - 2:15 PM

Junya FUJINO1, 2, Shisei TEI1, 2, 3, 4, Kimito HIROSE2, Ryosaku KAWADA2, Kosuke TSURUMI2, Noriko MATSUKAWA2, Jun MIYATA2, Genichi SUGIHARA2, 5, Yujiro YOSHIHARA2, Nobumasa KATO1, Toshiya MURAI2, Hidehiko TAKAHASHI1, 2, 5 (1. Medical Institute of Developmental Disabilities Research, Showa University, Tokyo, Japan, 2. Department of Psychiatry, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Kyoto, Japan, 3. Institute of Applied Brain Sciences, Waseda University, Saitama, Japan, 4. School of Human and Social Sciences, Tokyo International University, Saitama, Japan, 5. Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P29] Poster Session 29
Schizophrenia 8

Sat. Oct 12, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Kazutaka OHI (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Gifu University Graduate School of Medicine, Japan)

4:45 PM - 4:50 PM

Wen Yin CHEN1, 2, Sheng Jean HUANG3, 4, Chun Hung PAN1, Tien Wey YANG1, 5, 6, Chian Jue KUO1, 5, 6, 7 (1. Department of psychiatry, Songde branch, Taipei City Hospital, 2. Graduate Institute of Epidemiology and Preventive Medicine, National Taiwan University College of Public Health, Taipei, Taiwan, 3. Taipei City Hospital, Taipei, Taiwan, 4. Department of Surgery, College of Medicine, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 5. Department of Psychiatry, School of Medicine, College of Medicine, Taipei Medical University, Taipei, Taiwan, 6. Psychiatric Research Center, Taipei Medical University Hospital, Taipei, Taiwan, 7. Department and Graduate Institute of Forensic Medicine, College of Medicine, National Taiwan University, Taipei, Taiwan)

4:55 PM - 5:00 PM

Sun-Young MOON1, 2, Minah KIM1, 2, Tae Young LEE1, 2, Jun Soo KWON1, 2, 3 (1. Department of Psychiatry, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Republic of Korea, 2. Department of Neuropsychiatry, Seoul National University Hospital, Seoul, Republic of Korea, 3. Department of Brain and Cognitive Sciences, Seoul National University College of Natural Sciences, Seoul, Republic of Korea)

5:00 PM - 5:05 PM

Kazuhiro SUZUKI1, 2, Kazuya TORIUMI1, Mitsuhiro MIYASHITA1, Akane YOSHIKAWA1, Yasue HORIUCHI1, Shin KOIKE3, Yuki OGASAWARA3, Masahiro ITOKAWA1, Shinsuke WASHIZUKA2, Makoto ARAI1 (1. Project for Schizophrenia Research, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, Tokyo, Japan, 2. Department of psychiatry,Shinshu University, Nagano, Japan, 3. Department of Analytical Biohemistry, Meiji Pharmaceutical University, Tokyo, Japan)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_P30] Poster Session 30
Others

Sun. Oct 13, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Masafumi YOSHIMURA (Department of Neuropsychiatry, Kansai Medical University, Japan)

4:45 PM - 4:50 PM

Yuhei KIKUCHI1, 2, Yutaro SHIMOMURA1, 3, Hiroyuki UCHIDA1, Takefumi SUZUKI4, Masaru MIMURA1, Hiroyoshi TAKEUCHI1 (1. Department of Neuropsychiatry, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan, 2. Department of Psychiatry, Komagino Hospital, Tokyo, Japan, 3. Department of Psychiatry, Yokohama Municipal Citizen's Hospital, Kanagawa, Japan, 4. Department of Neuropsychiatry, Faculty of Medicine, University of Yamanashi, Yamanashi, Japan)

4:55 PM - 5:00 PM

Chien-Chen Jean HUANG1, 2, Yu-Cih YANG3, Yi-Hung CHEN4 (1. Graduate Institute of Chinese Medicine, China Medical University, 2. Department of Traditional Chinese Medicine, An Nan Hospital, China Medical University, Tainan, Taiwan, 3. Management office for Health Data, China Medical University Hospital, Taichung, Taiwan, 4. Graduate Institute of Acupuncture Science, China Medical University, Taichung, Taiwan)

[AsCNP] Poster Session

[AsCNP_DDR] Poster Session for Symposium-40
Noteworthy drug discovery/research and development - Aiming for innovation -

Sun. Oct 13, 2019 4:40 PM - 6:10 PM Poster Hall (Multi-purpose Hall)

Chair: ‌Tetsurou KIKUCHI (New Drug Research Division, Pharmaceutical Business Division, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.)

*Posters of this session will be displayed for three days from October 11 (Fri) to October 13 (Sun).

5:00 PM - 5:05 PM

Toshihiko MATSUMOTO1, Hiroko KOTAJIMA-MURAKAMI1, 2, Ayumi TAKANO3, Yasukazu OGAI4, Daisuke FUNADA1, 5, Yuko TANIBUCHI1, 6, Hisateru TACHIMORI7, Kazushi MARUO8, Kazutaka IKEDA1, 2 (1. Department of Drug Dependence Research, National Institute of Mental Health, National Center of Neurology and Psychiatry, 2. Addictive Substance Project, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, 3. Department of Mental Health and Psychiatric Nursing Tokyo Medical and Dental University, 4. Social Psychiatry and Mental Health, Faculty of Medicine, University of Tsukuba, 5. Department of Psychiatry, Center Hospital, National Center of Neurology and Psychiatry, 6. Department of Psychiatry, Chiba Hospital, 7. Department of Clinical Research Promotion, Transrational Medical Center, National Center of Neurology and Psychiatry, 8. Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, University of Tsukuba)

5:05 PM - 5:10 PM

Hiroko ONO1, Chong ZHANG2, Ying XU3, James M O’DONNELL2, 3, Hidekuni YAMAKAWA1, Naotaka HORIGUCHI1, Toshiyuki ASAKI1, Mark E GURNEY4 (1. Drug Discovery & Disease Research Laboratory, Shionogi & Co., Ltd., 2. Department of Pharmacology and Toxicology, Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences, University at Buffalo, 3. Department of Pharmaceutical Sciences, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University at Buffalo, 4. Tetra Discovery Partners Inc.)

5:25 PM - 5:30 PM

Yushin TOMINAGA1, Nagahide TAKAHASHI2, Ayako SHIRAISHI1, Yuka NAMIKAWA1, Aya YAMADA1, Yuya YAMADA1, Toshifusa SHU1, Hiroko SHIMIZU1, Peter ZANNIKOS3, Jaskaran SINGH3, David HOUGH3 (1. Janssen Japan R&D, 2. Hamamatsu University School of Medicine, 3. Janssen Research and Development, LLC )