Japan Geoscience Union Meeting 2015

Takeshi SATO

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 26, 2015 11:00 AM - 12:30 PM 103 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Sun. May 24, 2015 2:15 PM - 4:00 PM 103 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GL Geology

Wed. May 27, 2015 2:15 PM - 4:00 PM A06 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

3:15 PM - 3:30 PM

*Tatsuya ISHIYAMA1, Hiroshi SATO1, Naoko KATO1, Eiji KURASHIMO1, Shigeru TODA2, Shin KOSHIYA3, Kenta KOBAYASHI4, Tetsuo NO5, Takeshi SATO5, Shuichi KODAIRA5, Kazuya SHIRAISHI5, Motonori HIGASHINAKA5, Susumu ABE1, GROUP FOR 2014 KAHOKU-TONAMI, Seismic survey RESEARCH1 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Aichi Educational University, 3.Iwate University, 4.Niigata University, 5.JGI, Inc)

Thu. May 28, 2015 4:15 PM - 6:00 PM IC (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 102B (1F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:45 AM - 10:00 AM

*Toshiya FUJIWARA1, Shuichi KODAIRA1, SANTOS FERREIRA, Christian DOS2, Gou FUJIE1, Yuka KAIHO1, Yoshiyuki KANEDA3, Takafumi KASAYA1, Yasuyuki NAKAMURA1, Tetsuo NO1, Takeshi SATO1, Michael Strasser4, Narumi TAKAHASHI1, Tsutomu TAKAHASHI1, Gerold Wefer2 (1.Research and Development Center for Earthquake and Tsunami, JAMSTEC, 2.MARUM, Center for Marine Environmental Sciences, University of Bremen, 3.Disaster Mitigation Research Center, Nagoya University, 4.Geological Institute, ETH Zurich)

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201A (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection