Japan Geoscience Union Meeting 2015

Makoto UYESHIMA

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 25, 2015 2:15 PM - 4:00 PM A05 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 102A (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

10:00 AM - 10:15 AM

*Maki HATA1, Makoto UYESHIMA1, Shun HANDA2, Masashi SHIMOIZUMI3, Yoshikazu TANAKA4, Takeshi HASHIMOTO5, Tsuneomi KAGIYAMA4, Hisashi UTADA1, Hiroshi MUNEKANE6, Masahiro ICHIKI7, Kiyoshi FUJI-TA8 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Faculty of Agricultural Science, Saga University, 3.Kyushu Polytechnic College, 4.Graduate School of Science, Kyoto University, 5.Graduate School of Science, Hokkaido University, 6.Geographical Survey Institute, 7.Graduate School of Science, Tohoku University, 8.GSE, Osaka University)

10:36 AM - 10:39 AM

*Koki AIZAWA1, Makoto UYESHIMA2, Naoya TAKAMURA3, Mitsuru UTSUGI4, Hiroyuki INOUE4, Taro SHIOTANI4, Kazunari UCHIDA1, Yuko TSUKASHIMA1, Asuma WAKABAYASHI1, Shiori FUJITA1, Takeshi MATSUSHIMA1, Takao KOYAMA2, Wataru KANDA5, Ryokei YOSHIMURA6, Ken'ichi YAMAZAKI6, Shintaro KOMATSU6, Azusa SHITO7 (1.Kyushu University, 2.ERI, University of Tokyo, 3.NT system design, 4.Aso Volcanological Laboratory, Kyoto University, 5.KSVO, TITECH, 6.DPRI, Kyoto University, 7.Institute for Geothermal sciences, Kyoto University)

10:39 AM - 10:42 AM

*Shuhei ITO1, Satoru YAMAGUCHI2, Yusuke ODA2, Hideki MURAKAMI3, Shigehiro KATOH4, Makoto UYESHIMA5, Satoshi KATAKAMI1 (1.Department of Geosciences, Osaka City Univ., 2.Department of Geosciences, Graduate school of Science, Osaka City Univ., 3.Natural Sciences Cluster-Science Unit, Kochi Univ., 4.Division of Natural History, Hyogo Museum of Nature and Human Activities, 5.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo)

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

6:15 PM - 7:30 PM

*Koki AIZAWA1, Makoto UYESHIMA2, Naoya TAKAMURA3, Mitsuru UTSUGI4, Hiroyuki INOUE4, Taro SHIOTANI4, Kazunari UCHIDA1, Yuko TSUKASHIMA1, Asuma WAKABAYASHI1, Shiori FUJITA1, Takeshi MATSUSHIMA1, Takao KOYAMA2, Wataru KANDA5, Ryokei YOSHIMURA6, Ken'ichi YAMAZAKI6, Shintaro KOMATSU6, Azusa SHITO7 (1.Kyushu University, 2.ERI, University of Tokyo, 3.NT system design, 4.Aso Volcanological Laboratory, Kyoto University, 5.KSVO, TITECH, 6.DPRI, Kyoto University, 7.Institute for Geothermal sciences, Kyoto University)

6:15 PM - 7:30 PM

*Shuhei ITO1, Satoru YAMAGUCHI2, Yusuke ODA2, Hideki MURAKAMI3, Shigehiro KATOH4, Makoto UYESHIMA5, Satoshi KATAKAMI1 (1.Department of Geosciences, Osaka City Univ., 2.Department of Geosciences, Graduate school of Science, Osaka City Univ., 3.Natural Sciences Cluster-Science Unit, Kochi Univ., 4.Division of Natural History, Hyogo Museum of Nature and Human Activities, 5.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo)

6:15 PM - 7:30 PM

*Ichiro SHIOZAKI1, Takenao YAMAMOTO1, Akiyoshi HAMADA2, Hideki MURAKAMI3, Ryokei YOSHIMURA4, Naoto OSHIMAN4, Yoshihisa IIO4, Makoto UYESHIMA5 (1.Graduate School of Engineering, Tottori University, 2.Faculty of Engineering, Tottori University, 3.Faculty of Science,Kochi University, 4.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 5.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo)

Thu. May 28, 2015 9:00 AM - 10:45 AM IC (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM A06 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

4:30 PM - 4:45 PM

*Hiroshi ICHIHARA1, Toru MOGI2, Yusuke YAMAYA3, Takeshi HASHIMOTO2, Makoto UYESHIMA4, Yasuo OGAWA5 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Hokkaido University, 3.Advanced Industrial Science and Technology, 4.Earthquake Research Institute, the University of tokyo, 5.Volcanic Fluid Researach Center, Tokyo Institute of Technology)

Mon. May 25, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201A (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 25, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

6:15 PM - 7:30 PM

*Masahiro ICHIKI1, Yasuo OGAWA2, Toshiki KAIDA1, Tomotsugu DEMACHI1, Satoshi HIRAHARA1, Yoshimori HONKURA2, Wataru KANDA2, Toshio KONO1, Takao KOYAMA3, Masaki MATSUSHIMA2, Takashi NAKAYAMA1, Syuichi SUZUKI1, Hiroaki TOH4, Makoto UYESHIMA3 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, 3.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 4.Graduate School of Science, Kyoto University)