Japan Geoscience Union Meeting 2015

Takahiro IWATA

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 27, 2015 9:15 AM - 10:45 AM IC (2F)

 • Oral
 • | Symbol U (Union)
 • | Union

10:15 AM - 10:45 AM

*Junichi HARUYAMA1, Isao KAWANO1, Takahiro IWATA1, Yukio YAMAMOTO1, Toshiyuki NISHIBORI1, Yoshiaki ISHIHARA1, Keiko YAMAMOTO1, Aiko NAGAMATSU1, Tomokatsu MOROTA2, Masaki NISHINO2, Kazuto SAIKI3, Ko HASHIZUME3, Kensei KOBAYASHI4, Shin-ichi YOKOBORI5, Nobuyuki HASEBE6, Toshiaki HASENAKA7, Hideaki MIYAMOTO8, Hisayoshi SHIMIZU8, Goro KOMATSU9, Motomaro SHIRAO10, Shoko OSHIGAMI11, Yuichi MICHIKAWA12, Satoru YAMAMOTO13, Yasuhiro YOKOTA13, Takao KOBAYASHI14, Tatsuhiro MICHIKAMI15 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Nagoya University, 3.Osaka Univeristy, 4.Yokohama National University, 5.Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences, 6.Waseda University, 7.Kumamoto University, 8.University of Tokyo, 9.Universita d'Annunzio, 10.Institute of Planetary Geology, 11.National Astronomical Observatory of Japan, 12.National Institute of Radiological, 13.National Institute for Environmental Studies, 14.Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, 15.Kindai University)

Thu. May 28, 2015 2:15 PM - 4:00 PM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. May 25, 2015 4:15 PM - 6:00 PM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. May 25, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Tue. May 26, 2015 4:15 PM - 6:00 PM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 202 (2F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

5:00 PM - 5:15 PM

*Takahiro IWATA1, Yasuhiro KAWAKATSU1, Go MURAKAMI1, Yuichiro EZOE2, Shingo KAMEDA3, Kunihiro KEIKA4, Tomoko ARAI5, Shuji MATSUURA1, Takanao SAIKI1, Takeshi IMAMURA1, Kazunori OGOHARA6 (1.Institute of Space and Astronautical Science, JAXA, 2.Tokyo Metropolitan Universit, 3.Rikkyo University, 4.Nagoya University, 5.Chiba Institute of Technology, 6.University of Shiga Prefecture)

Sun. May 24, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 201A (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection