Japan Geoscience Union Meeting 2016

Wataru Takeuchi

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 24, 2016 3:30 PM - 5:00 PM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

  • International Session (Oral)
  • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Tue. May 24, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

  • International Session (Poster)
  • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

5:15 PM - 6:30 PM

*Masaya Izuhara1, Takehiro Hidemori1, Masahiro Kawasaki1, Tomoki Nakayama1, Yutaka Matsumi1, Hiroshi Sasago1, Yukio Terao2, Shohei Nomura2, Toshinobu Machida2, Wataru Takeuchi3, Minaco Adachi4, Ryoichi Imasu5, Surendra Kumar Dhaka6, Jagmohan Singh6, Kenshi Takahashi7 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.Institute for Industrial Science, the University of Tokyo, 4.Graduate School of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba, 5.Atmosphere and Ocean Research Institute, the University of Tokyo, 6.Rajdhani College, University of Delhi, 7.Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University)

Thu. May 26, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F)

  • Oral
  • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-CG Complex & General

11:15 AM - 11:30 AM

*Ryoichi Imasu1, Toshinobu Machida2, Shuji Aoki3, Takashi Yamanouchi4, Tsuneo Matsunaga2, Hidekazu Matsueda5, Yugo Kanaya6, Yutaka Matsumi7, Taro Shinoda7, Hiroshi Tanimoto2, Daisuke Goto2, Isamu Morino2, Yousuke Sawa5, Kazuhiro Tsuboi5, Yosuke Niwa5, Naoki Kaneyasu8, Shohei Murayama8, Tetsuo Sueyoshi4, Masayuki Takigawa6, Fumikazu Taketani6, Yousuke Sato9, Wataru Takeuchi10, Hitoshi Irie11, YASUKO KASAI12, Mikhail Strunin13, Boris Fomin13 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.Graduate School of Science, Tohoku University, 4.National Institute of Polar Research, 5.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 7.Institute for Space-Earth Environmental Research, 8.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 9.RIKEN, 10.Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, 11.Center of Environmental Remote Sensing, Chiba University, 12.National Institute of Information and Communications Technology, 13.Central Aerological Observatory, ROSHYDROMET)