JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Yasumasa Kasaba

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Yasumasa Kasaba1, Hiroaki Misawa1, Fuminori Tsuchiya1, Tomoki Kimura1, Hajime Kita3, Atsushi Kumamoto1, Yuto Katoh1, Yoshizumi Miyoshi4, Yoshiya Kasahara5, Satoshi Yagitani4, Hirotsugu Kojima8, Baptiste Cecconi2, Lukas Wiśniewski6, Walter Puccio7, Jan Bergman7, Jan-Erik Wahlund7 (1.Tohoku University, 2.Observatoire de Paris, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Nagoya University, 5.Kanazawa University, 6.Astronika, 7.IRF Uppsala, 8.Kyoto University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Go Murakami1, Fuminori Tsuchiya2, Ryoichi Koga2, Kazuo Yoshioka3, Masato Kagitani2, Tomoki Kimura4, Atsushi Yamazaki1, Yudai Suzuki3, Hajime Kita1, Masaki Kuwabara1, Reina Hikida3, Chihiro Tao5, Yasumasa Kasaba2, Ichiro Yoshikawa3 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 4.Frontier Research Institute for Interdisciplinary Sciences, Tohoku University, 5.National Institute of Information and Communications Technology)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masato Nakamura1, Atsushi Yamazaki1, Ryoma Yamashiro2, Nobuaki Ishii1, Tomoaki Toda1, Yoshifumi Futaana4, Sanjay S. Limaye3, Naoki Terada5, Hiroki Ando6, Toru Kouyama7, Takehiko Satoh1, Takeshi Imamura8, Makoto Taguchi9, Yoshi-Yuki Hayashi10, Takeshi Horinouchi11, Yeon Joo Lee12, Masahiro Takagi6, Masataka Imai7, Tetsuya Fukuhara9, Norihiko Sugimoto13, Hiroki Kashimura10, Shigeto Watanabe14, Takao M. Sato14, George L. Hashimoto15, Shin-ya Murakami1, Kevin McGouldrick16, Takumi Abe1, Chikako Hirose2, Manabu Yamada17, Kazunori Ogohara18, Ko-ichiro Sugiyama19, Shoko Ohtsuki20, Javier Peralta1, Seiko Takagi11, Naomoto Iwagami, Munetaka Ueno2, Takeshi Sakanoi5, Shingo Kameda9, Yasumasa Kasaba5, Yukihiro Takahashi11, Mitsuteru Sato11, Yoshihisa Matsuda21, Masaru Yamamoto22 (1.Institute of Space and Astronautical Science of Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Univ. of Wisconsin, 4.IRF, 5.Tohoku Univ., 6.Kyoto Sangyo Univ., 7.AIST, 8.Univ. of Tokyo, 9.Rikkyo Univ., 10.Kobe Univ., 11.Hokkaido Univ., 12.TU Berlin, 13.Keio Univ., 14.Hokkaido Joho Univ., 15.Okayama Univ., 16.Colorado Univ., 17.Chiba Institute of Technology, 18.Univ. of Shiga prefecture, 19.National Institute of Technologuy, Matsue college, 20.Senshu Univ., 21.Tokyo Gakugei Univ., 22.Kyusyu Univ.)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Arnaud Mahieux1,2, Hiromu Nakagawa3, Nao Yoshida3, Ann Carine Vandaele1, Roger Yelle4, Séverine Robert1, Shohei Aoki1,5, Arianna Piccialli1, Loïc Trompet1, Yasumasa Kasaba3 (1.Royal Belgian Institute for Space Aeronomy, Brussels, Belgium, 2.The University of Texas at Austin, Austin, Texas, 3.Tohoku University, Sendai, Japan, 4.University of Arizona, Tucson, Arizona, 5.Université de Liège, Liège, Belgium)

*Takao M. Sato1, Takehiko Satoh2, Hideo Sagawa3, Naohiro Manago4, Yeon Joo Lee5, Shin-ya Murakami2, Kazunori Ogohara6, George HASHIMOTO7, Yasumasa Kasaba8, Atsushi Yamazaki2, Manabu Yamada9, Shigeto Watanabe1, Takeshi Imamura10, Masato Nakamura2 (1.Hokkaido Information University, 2.ISAS/JAXA, 3.Kyoto Sangyo University, 4.Chiba University, 5.Technische Universität Berlin, 6.The University of Shiga Prefecture, 7.Okayama Unviersity, 8.Tohoku University, 9.Chiba Institute of Technology, 10.The University of Tokyo)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Atsushi Yamazaki1, Go Murakami1, Kazuo Yoshioka2, Tomoki Kimura3, Fuminori Tsuchiya4, Masato Kagitani4, Takeshi Sakanoi4, Naoki Terada5, Yasumasa Kasaba6, Ichiro Yoshikawa7 (1.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Graduate School of frontier Science, The University of Tokyo, 3.Tohoku University, 4.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Graduate School of Science, Tohoku University, 6.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 7.The University of Tokyo)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Kouki Kawai1, Kazuo Shiokawa1, Yuichi Otsuka1, Yoshiya Kasahara2, Fuminori Tsuchiya3, Ayako Matsuoka4, Yasumasa Kasaba3, Kazushi Asamura4, Satoshi Kasahara6, Yoshizumi Miyoshi1, Shin-ichiro Oyama1,7,8, Yoichi Kazama5 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya Univ, Japan, 2.Kanazawa Univ, Japan, 3.Tohoku Univ, Japan, 4.Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Academia Sinica, 6.Tokyo Univ, Japan, 7.Oulu Univ, Finland, 8.National Institute od polar Research)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Keisuke Hosokawa1, Yoshizumi Miyoshi2, Mitsunori Ozaki3, Shin-ichiro Oyama2, Yasunobu Ogawa4, Satoshi Kurita2, Yoshiya Kasahara3, Yasumasa Kasaba5, Satoshi Yagitani3, Shoya Matsuda7, Fuminori Tsuchiya5, Atsushi Kumamoto5, Ryuho Kataoka4, Kazuo Shiokawa2, Hiroshi Miyaoka4, Yoshimasa Tanaka4, Satonori Nozawa2, Mariko Teramoto6, Takeshi Takashima7, Iku Shinohara7, Ryoichi Fujii8 (1.Univ. of Electro-Communications, 2.ISEE, Nagoya Univ., 3.Kanazawa Univ., 4.National Institute of Polar Research, 5.Tohoku Univ., 6.Kyushu Institute of Technology, 7.ISAS/JAXA, 8.Research Organization of Information and Systems)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Chae-Woo Jun1, Yoshizumi Miyoshi1, Chao Yue2, Jacob Bortnik3, Larry Lyons3, Toshi Nishimura5, Craig Kletzing4, Satoshi Kasahara6, Yasumasa Kasaba7, Shoya Matsuda8, Masafumi Shoji1, Fuminori Tsuchiya6, Atsushi Kumamoto6, Ayako Matsuoka8, Iku Shinohara8 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, Nagoya, Japan, 2.Department of Earth and Space Science, Peking University, Beijing, China, 3.Atmospheric and Oceanic Sciences, University of California Los Angeles, Los Angeles, USA, 4.Department of Physics and Astronomy, University of Iowa, Iowa City, USA, 5.Boston University, Boston, USA, 6.Kanazawa University, Kakuma, Japan., 7.Tohoku University, Sendai, Japan. , 8.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, Sagamihara, Japan.)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Naoko Takahashi1, Kanako Seki1, Mei-Ching Fok2, Yihua Zheng2, Yoshizumi Miyoshi3, Satoshi Kasahara1, Kunihiro Keika1, David Hartley4, Yoshiya Kasahara5, Yasumasa Kasaba6, Nana Higashio1, Ayako Matsuoka7, Shoichiro Yokota8, Tomoaki Hori3, Iku Shinohara7 (1.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.NASA Goddard Space Flight Center, 3.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 4.The University of Iowa, 5.Information Media Center, Kanazawa University, 6.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 7.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 8.Graduate School of Science, Osaka University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Asuka Hirai1, Fuminori Tsuchiya1, Takahiro Obara1, Yasumasa Kasaba1, Yuto Katoh2, Hiroaki Misawa1, Kazuo Shiokawa3, Yoshizumi Miyoshi3, Satoshi Kurita3, Chae-Woo Jun3, Martin G Connors4 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku Univ. , 2.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 4.Athabasca University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Yudai Inaba1, Kazuo Shiokawa1, Shin-ichiro Oyama1,9,10, Yuichi Otsuka1, Atsuki Shinbori1, Yoshizumi Miyoshi1, Yoichi Kazama2, Shiang-Yu Wang2, Sunny W.T. Tam3, Tzu-Fang Chang3, Bo-Jhou Wang2, Kazushi Asamura4, Shoichiro Yokota5, Satoshi Kasahara6, Kunihiro Keika6, Tomoaki Hori1, Ayako Matsuoka4, Yoshiya Kasahara7, Atsushi Kumamoto8, Shoya Matsuda4, Yasumasa Kasaba8, Masafumi Shoji1, Iku Shinohara4 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, 2.Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, Taipei, Taiwan, 3. Institute of Space and Plasma Sciences, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan, 4.JAXA, 5.Osaka Univ., 6.Univ. Tokyo, 7.Kanazawa Univ., 8.Tohoku Univ., 9.Univ. of Oulu, Finland, 10.National Institute of Polar Research)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Yoshifumi Saito1, Yasuhito Sekine2, Yasumasa Kasaba3, Keigo Enya1, Kazushi Asamura1, YASUKO KASAI4, Junichi Haruyama1, Ayako Matsuoka1, Shoya Matsuda1 (1.Solar System Science Division, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Earth-Life Science Insitute, Tokyo Institute of Technology, 3.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 4.National Institute of Information and Communications Technology (NICT))

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Hirotsugu Kojima1, Naritoshi Kitamura2, Koji Shibuya1, Ibuki Fukasawa1, Yasumasa Kasaba3, Masafumi Hirahara4, Yoshiya Kasahara5, Yohei Miyake8, Hideyuki Usui6, Kazushi Asamura7, Yoshifumi Saito7 (1.Research institute for sustainable humanosphere, Kyoto University, 2.Graduate School of Science, University of Tokyo, 3.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 4.Institute for Space–Earth Environmental Research, Nagoya University, 5.Advanced Research Center for Space Science and Technology, Kanazawa University, 6.Graduate School of System Informatics, Kobe University, 7.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 8.Education Center on Computational Science and Engineering, Kobe University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Akiho Miyamoto1, Hiromu Nakagawa1, Takeshi Kuroda1, Kosuke Takami1, Isao Murata1, Nao Yoshida1, Katsushige Toriumi1, Shohei Aoki2, Hideo Sagawa3, Nicholas McCord Schneider4, Sonal Jain4, Yasumasa Kasaba1, Naoki Terada1 (1.Major in Geophysics , Graduate School of Science in Tohoku University, 2.Royal Belgian Institute for Space Aeronomy (IASB-BIRA), 3.Kyoto Sangyo University, 4.Laboratory for Atmospheric and Space Physics, Boulder, CO)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Takeshi Sakanoi1, Masato Kagitani1, Masahiro Hirahara2, Mikio Kurita3, Toshihisa Suzuki1, Yasumasa Kasaba1, Takahiro Obara1, Shoichi Okano1, Kuhn Jeff4, Svetlana Berdyugina5, Emilio Marcelo6 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 3.Graduate School of Science, Kyoto University, 4.Institute for Astronomy, University of Hawaii, USA, 5.Kiepenheuer Institute for Solar Physics, Germany, 6.Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brazil)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection