JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Yoshimasa Tanaka

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | U (Union )
 • | Union

*Norio Umemura1, Shuji Abe2, Yoshimasa Tanaka3,4, Shin ya Nakano5, Atsuki Shinbori1, Yasuo Saito3, Yasuyuki Minamiyama6 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.International Center for Space Weather Science and Education, Kyushu University, 3.National Institute of Polar Research, 4.Joint Support-Center for Data Science Research, Research Organization of Information and Systems, 5.The Institute of Statistical Mathematics, 6.National Institute of Informatics)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Kiyoka Murase1, Ryuho Kataoka2, Takanori Nishiyama2, Koji Nishimura2, Taishi Hashimoto2, Yoshimasa Tanaka2, Akira Kadokura2, Yoshihiro Tomikawa2, Masaki Tsutsumi2, Kaoru Sato3, Satoshi Kasahara3, Takefumi Mitani4, Shoichiro Yokota9, Tomoaki Hori7, Kunihiro Keika3, Nana Higashio5, Takeshi Takashima4, Yoshiya Kasahara6, Shoya Matsuda4, Masafumi Shoji7, Ayako Matsuoka4, Iku Shinohara4, Yoshizumi Miyoshi7, Tatsuhiko Sato8 (1.The Graduate University for Advanced Studies, 2.National Institute of Polar Research, 3.University of Tokyo, 4.Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Kanazawa University, 7.Nagoya University, 8.Japan Atomic Energy Agency, 9.Osaka University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Yoshimasa Tanaka1,2,3, Yasunobu Ogawa1,3, Akira Kadokura1,2,3, Takanori Nishiyama1,3, Akimasa Yoshikawa4, Bjorn Gustavsson5, Kirsti Kauristie6, Carl-fredrik Enell7, Urban Brandstrom8, Tima Sergienko8, Alexander Kozlovsky9, Tero Raita9, Heikki Vanhamaki10 (1.National Institute of Polar Research, 2.Polar Environment Data Science Center, 3.The Graduate University for Advanced Studies, 4.Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University, 5.The Arctic University of Norway, 6.Finnish Meteorological Institute, 7.EISCAT Scientific Association, 8.Swedish Institute of Space Physics, 9.Sodankyla Geophysical Observatory, 10.University of Oulu)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Keisuke Hosokawa1, Yoshizumi Miyoshi2, Mitsunori Ozaki3, Shin-ichiro Oyama2, Yasunobu Ogawa4, Satoshi Kurita2, Yoshiya Kasahara3, Yasumasa Kasaba5, Satoshi Yagitani3, Shoya Matsuda7, Fuminori Tsuchiya5, Atsushi Kumamoto5, Ryuho Kataoka4, Kazuo Shiokawa2, Hiroshi Miyaoka4, Yoshimasa Tanaka4, Satonori Nozawa2, Mariko Teramoto6, Takeshi Takashima7, Iku Shinohara7, Ryoichi Fujii8 (1.Univ. of Electro-Communications, 2.ISEE, Nagoya Univ., 3.Kanazawa Univ., 4.National Institute of Polar Research, 5.Tohoku Univ., 6.Kyushu Institute of Technology, 7.ISAS/JAXA, 8.Research Organization of Information and Systems)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations