JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Hajime Yano

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Koji Wada1, Ko Ishibashi1, Hiroshi Kimura1, Masahiko Arakawa2, Hirotaka Sawada3, Kazunori Ogawa3,2, Kei Shirai2, Rie Honda4, Yuichi Iijima3, Toshihiko Kadono5, Naoya Sakatani3, Yuya Mimasu3, Tomoaki Toda3, Yuri Shimaki3, Satoru Nakazawa3, Hajime Hayakawa3, Takanao Saiki3, Yasuhiko Takagi6, Hiroshi Imamura3, Chisato Okamoto2, Masahiko Hayakawa3, Naru Hirata7, Hajime Yano3 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.Kobe University, 3.JAXA, 4.Kochi University, 5.University of Occupational and Environmental Health, 6.Aichi Toho University, 7.The University of Aizu)

*Naoya Sakatani1, Satoshi Tanaka1, Tatsuaki Okada1, Toru Kouyama2, Akira Miura1, Naru Hirata3, Hiroki Senshu4, Takehiko Arai5, Yuri Shimaki1, Hirohide Demura3, Kentaro Suko3, Tomohiko Sekiguchi6, Jun Takita7, Tetsuya Fukuhara8, Makoto Taguchi8, Thomas G. Müller9, Axel Hagermann10, Jens Biele11, Matthias Grott11, Maximilian Hamm12,11, Marco Delbo13, Mizuki Ito1,19, Naoyuki Hirata14, Masahiko Arakawa14, Kazunori Ogawa15,14, Koji Wada4, Toshihiko Kadono16, Rie Honda17, Kei Shirai14, Takanao Saiki1, Hiroshi Imamura1, Yasuhiko Takagi18, Hajime Yano1, Masahiko Hayakawa1, Chisato Okamoto14, Hirotaka Sawada1, Satoru Nakazawa1, Yu-ichi Iijima1, Seiji Sugita19, Tomokatsu Morota19, Manabu Yamada4, Shingo Kameda8, Eri Tatsumi20, Yasuhiro Yokota1, Hidehiko Suzuki21, Chikatoshi Honda3, Kazuo Yoshioka19, Moe Matsuoka1, Yuichiro Cho19 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.University of Aizu, 4.Chiba Institute of Technology, 5.Ashikaga University, 6.Hokkaido University of Education, 7.Hokkaido Kitami Hokuto High School, 8.Rikkyo University, 9.Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics, 10.University of Stirling, 11.German Aerospace Center, 12.University of Potsdam, 13.Observatoire de la Côte d'Azur, CNRS, 14.Kobe University, 15.JAXA Space Exploration Center, Japan Aerospace Exploration Agency, 16.University of Occupational and Environmental Health, 17.Kochi University, 18.Aichi Toho University, 19.University of Tokyo, 20.Instituto de Astrofisica de Canarias, 21.Meiji University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masahiko Arakawa1, Takanao Saiki2, Toshihiko Kadono3, Yasuhiko Takagi4, Koji Wada5, Yu-ichi Iijima2, Hiroshi Imamura2, Chisato Okamoto1, Yuri Shimaki2, Kei Shiai1, Satoru Nakazawa2, Masahiko Hayakawa2, Naru Hirata6, Hajime Yano2, Hirotaka Sawada2, Kazunori Ogawa2, Rie Honda7, Ko Ishibashi5, Naoya Sakatani2, Tomoaki Toda2, Hajime Hayakawa2, Seiji Sugita8, Tomokatsu Morota8, Shingo Kameda9, ERI TATSUMI13, Chikatoshi Honda6, yokota yasuhiro2, Toru Kouyama10, Manabu Yamada5, Hidehiko Suzuki11, Kazuo Yoshioka8, Yuichiro Cho8, Moe Matsuoka2, Patrick Michel12 (1.Kobe University, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.University of Occupational and Environmental Health, 4.Aichi Toho University, 5.Chiba Institute of Technology, 6.University of Aizu, 7.Kochi University, 8.The University of Tokyo, 9.Rikkyo University, 10.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 11.Meiji University, 12.Observatoire de la Côte d'Azur, 13.Instituto de Astrofisica de Canarias)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Takayuki Hirai1, Masanori Kobayashi1, Tomoko Arai1, Hiroshi Kimura1, Ralf Srama2, Harald Krueger3, Hikaru Yabuta5, Motoo Ito6, Mario Trieloff4, Sho Sasaki7, Tomoki Nakamura8, Hajime Yano9 (1.Chiba Institute of Technology, Planetary Exploration Research Center, 2.University of Stuttgart, 3.Max Planck Institute for Solar System Research, 4.Heidelberg University, 5.Hiroshima University, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 7.Osaka University, 8.Tohoku University, 9.Japan Aerospace Exploration Agency)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Akihiko Yamagishi1,2, Hirofumi Hashimoto2, Hajime Yano2, Yuko Kawaguchi9, Shin-ichi Yokobori1, Kensei Kobayashi3, Mita Hajime4, Hikaru Yabuta5, Masumi Higashide6, Makoto Tabata7, Eiichi Imai8 (1.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, Department of Molecular Biology, 2.ISAS/JAXA, , 3.Yokohama National University, , 4.Fukuoka Institute of Technology, , 5.Hiroshima University, 6.Japan Aerospace Exploration Agency, 7.Chiba University, 8.Nagaoka University of Technology, 9.Chiba Institute of Technology)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Kensei Kobayashi1, Tomohito Sato1, Takuya Yokoo1, Itsuki Sakon2, Kazumichi Nakagawa3, Hajime Yano4, Miki Nakayama5, Hajime Mita5, Hirofumi Hashimoto4, Shin-ichi Yokobori6, Akihiko Yamagishi4,6, Satoshi Yoshida7, Isao Yoda8, Hitoshi Fukuda8, Yoshiyuki Oguri8, Kazuhiro Kanda9, Hiromi Shibata3, Jun-ichi Takahashi1, Yoko Kebukawa1 (1.Yokohama National Univ., 2.Univ. Tokyo, 3.Osaka Univ., 4.JAXA/ISAS, 5.Fukuoka Inst. Tech., 6.Tokyo Univ. Pharm. Life Sci., 7.QST, 8.Tokyo Inst. Tech., 9.Univ. Hyogo)