JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Chih-Chieh Chien

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [E] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-SS Seismology

*Chih-Chieh Chien6, Ying-Nien Chen3, Yuancheng Gung6, Ban-Yuan Kuo1, Shu-Huei Hung6, Eh Tan1, Kate Huihsuan Chen5, Shuichi Kodaira2, Yasushi Ishihara2, Mamoru Nakamura8, Chau-Chang Wang4,7, Ching-Ren Lin1 (1.Academia Sinica, Taipei, Taiwan, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Yokohama, Japan, 3.National Chung Cheng University, Chiayi, Taiwan, 4.National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan, 5.National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, 6.National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 7.Taiwan Ocean Research Institute, National Applied Research Laboratories, Kaohsiung, Taiwan, 8.University of the Ryukyus, Okinawa, Japan)