The 78th JSAP Autumn Meeting, 2017

Katsuhisa Kitano

Speaker, Author, Co-Author

Thu. Sep 7, 2017 4:00 PM - 6:30 PM A413 (413)

  • Oral presentation
  • | 8 Plasma Electronics
  • | 8.1 Plasma production and control

Tue. Sep 5, 2017 3:15 PM - 6:00 PM S22 (Palace B)

  • Oral presentation
  • | 8 Plasma Electronics
  • | 8.6 Plasma life sciences