The 81st JSAP Autumn Meeting, 2020

Noritaka Sakakibara

Speaker, Author, Co-Author

Fri. Sep 11, 2020 1:30 PM - 5:30 PM Z05

  • Oral presentation
  • | 8 Plasma Electronics
  • | 8.5 Plasma phenomena, emerging area of plasmas and their new applications