The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan

Sessions

1. Molecular Structure and Bioinformatics » a. Genome / Genes / Nucleic Acids

Poster

[1P_1-a] 1-a Molecular Structure and Bioinformatics - Genome / Genes / Nucleic Acids

Wed. Nov 28, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:Toshinori Endo(Hokkaido University), Poster Discusser:Katsuya Tsuchihara(National Cancer Center), Poster Discusser:Keiichi Homma(Maebashi Institute of Technology), Poster Discusser:Kumiko UiTei(The University of Tokyo)

【J/E】

1P-0001~1P-0009 Toshinori Endo(Hokkaido University)
1P-0010~1P-0017 Katsuya Tsuchihara(National Cancer Center)
1P-0018~1P-0025 Keiichi Homma(Maebashi Institute of Technology)
1P-0026~1P-0036 Kumiko UiTei(The University of Tokyo)

Mahoko Takahashi Ueda1, Kirill Kryukov2, Satomi Mistuhashi3, Hiroaki Mitsuhashi4, Tadashi Imanishi2, So Nakagawa1,2 (1.Micro/Nano technology center, 2.Department of Molecular Life Science, Tokai University School of Medicine, 3.Department of Human Genetics, Yokohama City University Graduate School of Medicine, 4.Department of Applied Biochemistry, School of Engineering, Tokai University)

Kento Inamaru1, Takahito Chijiwa1, Ami Takeuchi1, Marie Maeda1, Kazuaki Yamaguchi1, Hiroki Shibata2, Shosaku Hattori4, Naoko Ueda3, Motonori Ohio1 (1.Div of Appl. Life Sci., Grad sch. of Eng., Sojo Univ., 2.Res. Cent. For Transomics Med., Med. Inst. of Bioreg., Kyusyu Univ.,, 3.Fac. of Pharm., Sojo Univ.,, 4.Inst. of Med. Sci., Univ. of Tokyo)

Yuji Iwashita1, Ippei Ohnishi1,2, Takashi Yamashita1, Shunsuke Ohtsuka1,3, Yoshitaka Matsushima4, Yukari Totsuka5, Shioto Suzuki2, Hiroki Mori3, Takachika Ozawa3, Fumihiko Tanioka2, Haruhiko Sugimura1 (1.Dept of Tumor Pathol, Hamamatsu Univ School of Medicine, 2.Iwata City Hospital, 3.Hamamatsu Medical Center, 4.Tokyo University of Agriculture, 5.National Cancer Center Research Institute)

Yumi Yamaguchi-Kabata1, Jun Yasuda1,2, Seizo Koshiba1, Akira Uruno1, Yoichi Suzuki1,3, Nobuo Fuse1, Fumiki Katsuoka1, Hiroshi Kawame1, Kaname Kojima1, Masao Nagasaki1, Takahiro Mimori1, Shu Tadaka1, Gen Tamiya1, Osamu Tanabe1,4, Nobuo Yaegashi1, Shigeo Kure1, Kengo Kinoshita1, Masayuki Yamamoto1 (1.Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku Univ, 2.Miyagi Cancer Center Res Inst, 3.Ageo Central General Hospital, 4.Radiation Effects Res Foundation Hiroshima Lab)

Tatsuya Ishida1, Wataru Umano1, Kento Chiba1, Jumpei Hayakawa1, Genki Akanuma1, Hiroshi Imai2, Yuriko Sakaguchi3, Takeo Suzuki3, Shinji Kamimura2, Tsutomu Suzuki3, Takako Awai1, Morio Ishizuka1 (1.Dept. of Appl. Chem., Fac. of Sci. and Eng., Chuo Univ., 2.Dept. of Biol. Sci., Fac. of Sci. and Eng., Chuo Univ., 3.Dept. of Chem. and Biotech., Grad. Sch. of Eng., Univ. of Tokyo)

Poster

[2P_1-a] 1-a Molecular Structure and Bioinformatics - Genome / Genes / Nucleic Acids

Thu. Nov 29, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:Mariko Okada(Osaka University), Poster Discusser:Takashi Ito(Kyushu University)

【J/E】

2P-0001~2P-0012 Mariko Okada(Osaka University)
2P-0013~2P-0020 Takashi Ito(Kyushu University)

Soichiro Yamanaka1, Hidenori Nishihara2, Hidehiro Toh3, Luis Augusto Eijy Nagai4,5, Kosuke Hashimoto6, Sung-Joon Park4, Aoi Shibuya1, Ana Maria Suzuki6, Yujiro Tanaka1, Kenta Nakai4,5, Piero Carninci6, Hiroyuki Sasaki3, Haruhiko Siomi1 (1.Department of Molecular Biology, Keio University School of Medicine, 2.Department of Life Science and Technology, Tokyo Institute of Technology, 3.Division of Epigenomics and Development, Medical Institute of Bioregulation, Kyushu University, 4.Human Genome Center, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, 5.Department of Computational Biology and Medical Science, The University of Tokyo, 6.Laboraroty for Transcriptome Technology, RIKEN Center for Integrative Medical Sciences, RIKEN)

Kashiwagi Yusuke1, Takashi Nisio1, Masatoshi Ichikawa2, Shew Chwen-Yang3, Tsunehiko Higuchi4, Naoki Umezawa4, Yuko Yoshiwaka1, Kenichi Yoshikawa1 (1.Grad. Sch. Life and Medical Sciences, Univ of Doshisha., 2.Grad. Sch. Physics, univ of Kyoto., 3.Grad. Sch. Ph.D in Chemistry, City Univ of New York., 4.Grad. Sch. Bioorganic Chemistry, univ of Nagoya City.)

Poster

[3P_1-a] 1-a Molecular Structure and Bioinformatics - Genome / Genes / Nucleic Acids

Fri. Nov 30, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:kazuho ikeo(National Institute of Genetics), Poster Discusser:Tadashi Imanishi(Tokai University), Poster Discusser:So Nakagawa(Tokai University)

【J/E】

3P-0001~3P-0011 Kazuho Ikeo(National Institute of Genetics)
3P-0012~3P-0022 Tadashi Imanishi(Tokai University)
3P-0023~3P-0033 So Nakagawa(Tokai University)

Ayaka Saito1, Masamitsu Eitoku2, Shinji Kondo3, Yutaka Suzuki4, Toyoyuki Takada5, Hidemasa Kato6, Toshihiko Shiroishi5, Narufumi Suganuma2, Hidenori Kiyosawa1 (1.Lab. for Genome Sci., Dept. of Life Sci., ChibaTech, 2.Dept. of Env. Med., KMS, Kochi Univ., 3.Genome Science Center, ROIS, 4.Dept. of Comp. Biol. and Med. Sci., Grad. Sch. of Front. Sci., Univ. of Tokyo, 5.Mammalian Genetics Lab., NIG, 6.Dept. of Funct. Biomed., Grad. Sch. of Med., Ehime Univ.)

Late-breaking Abstracts

[1LBA_1-a] 1-a Molecular Structure and Bioinformatics - Genome / Genes / Nucleic Acids

Wed. Nov 28, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:Kenta Nakai(The University of Tokyo), Poster Discusser:Atsushi Tajima(Kanazawa University), Poster Discusser:Tomoko KanekoIshino(Tokai University)

【J/E】

1LBA-001~1LBA-007 Nakai Kenta(The University of Tokyo)
1LBA-008~1LBA-015 Tajima Atsushi(Kanazawa University)
1LBA-016~1LBA-023 KanekoIshino Tomoko(Tokai University)

Shinya Oda1, Genki Hayashida2,6, Kyoko Hidaka3, Ryosuke Fujikane4, Masumi Hidaka4, Teruhisa Tsuzuki5, Yoshimichi Nakatsu6 (1.Clin. Res. Inst., Natl. Kyushu Cancer Ctr., 2.Grad. Sch. Syst. Life. Sci., Kyushu.Univ, 3.Ctr. Fundam. Ed., Kitakyushu Univ, 4.Dept. Phys. Sci. Mol. Biol., Fukuoka Dent. Coll., 5.Adv. Sci. Res. Ctr., Fukuoka Dent. Coll., 6.Dept. Med. Biophys. Radiat. Biol., Fac. Med., Kyushu Univ.)

Shohei Kojima1,2, Shuichi Kawano3, Jumpei Ito4,5, So Nakagawa6, Masayuki Horie1,7, Keizo Tomonaga1,2,8 (1.Lab of RNA Viruses, inFront, Kyoto Univ, 2.Grad Sch of Biostudies, Kyoto Univ, 3.Dept of Computer and Network Engineering, Univ of Electro-Communications, 4.Lab of Systems Virology, Inst of Med Sci, Uinv of Tokyo, 5.Lab of Systems Virology, inFront, Kyoto Univ, 6.Dept of Mol Lif Sci, Tokai Univ Sch of Med, 7.Hakubi Proj, Kyoto Univ, 8.Lab of Mol Virol, Grad Sch of Med, Kyoto Univ)

×

Authentication

If you are a participant of the meeting, you can view the abstracts by logging in to the site via [Participant Log in] at the top page.
If you do not participate in the meeting but want to view the abstracts, a password to access the site is available at the price below. Please inquire the MBSJ2018 secretariat .
MBSJ members: JPY 3,000
Non-members: JPY 10,000

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In
» Click here for Exhibitor Log In