The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan

Sessions

1. Molecular Structure and Bioinformatics » b. Proteins

Poster

[1P_1-b] 1-b Molecular Structure and Bioinformatics - Proteins

Wed. Nov 28, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:Masato Katahira(Kyoto University), Poster Discusser:Atsushi Shimada(Kyushu University), Poster Discusser:Ryutaro Asano(Tokyo University of Agriculture and Technology)

【J/E】

1P-0037~1P-0046 Masato Katahira(Kyoto University)
1P-0047~1P-0056 Atsushi Shimada(Kyushu University)
1P-0057~1P-0066 Ryutaro Asano(Tokyo University of Agriculture and Technology)

Hiroaki Tanabe1,2,3, Yoshifumi Fujii2, Miki Okada-Iwabu4, Masato Iwabu4, Masakatsu Hato3, Kuniyuki Kano5, Hiroki Kawana5, Yoshihiro Nakamura1,2,3, Takaho Terada2, Kunio Hirata6,7, Keitaro Yamashita6, Yoshiaki Kawano6, Masaki Yamamoto6, Tomomi Kimura-Someya3, Mikako Shirouzu3, Junken Aoki5, Toshimasa Yamauchi4, Takashi Kadowaki4,8, Shigeyuki Yokoyama1,2 (1.RIKEN Yokoyama Lab., 2.RIKEN Structural Biology Lab., 3.RIKEN CLST, 4.Grad Sch of Med, Univ of Tokyo, 5.Grad Sch of Pharm Sci, Tohoku Univ, 6.RIKEN SPring-8, 7.JST/PRESTO, 8.Dept Med,Teikyo Univ)

Poster

[2P_1-b] 1-b Molecular Structure and Bioinformatics - Proteins

Thu. Nov 29, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:Yoshito Abe(Kyushu University), Poster Discusser:Kazuhiro Maeshima(National Institute of Genetics), Poster Discusser:Masahiro Shirakawa(Kyoto University)

【J/E】

2P-0021~2P-0032 Yoshito Abe(Kyushu University)
2P-0033~2P-0044 Kazuhiro Maeshima(National Institute of Genetics)
2P-0045~2P-0052 Masahiro Shirakawa(Kyoto University)

Poster

[3P_1-b] 1-b Molecular Structure and Bioinformatics - Proteins

Fri. Nov 30, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:Yoshie Harada(Osaka University), Poster Discusser:Takashi Umehara(RIKEN), Poster Discusser:Hideki Shigematsu(RIKEN), Poster Discusser:Koichi Kato(ExCELLS), Poster Discusser:Nobuo Noda(Institute of Microbial Chemistry)

【J/E】

3P-0034~3P-0043 Yoshie Harada(Osaka University)
3P-0044~3P-0052 Takashi Umehara(RIKEN)
3P-0053~3P-0061 Hideki Shigematsu(RIKEN)
3P-0062~3P-0071 Koichi Kato(ExCELLS)
3P-0072~3P-0080 Nobuo Noda(Institute of Microbial Chemistry)

Chika Hagihara1, Yoshiteru Makino1, Shigeyuki Matsumoto2, Takashi Kawamura3, Ichiro Mori1, Eriko Nango4, Takashi Kumasaka3, Fumi Shima1 (1.Graduate School of Science, Technology and innovation, Kobe University, 2.Graduate School of medicine, Kobe University, 3.Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 4.RIKEN Spring-8 center)

yuki muroga1, hiroya oki1, kazuki kawahara1, takahiro maruno2, tomoya imai3, shunsuke fukakusa4, yuji kobayashi2, shigeaki matsuda4, toshio kodama4, tetsuya iida4, takuya yoshida1, tadayasu ohkubo1, shota nakamura4 (1.Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Osaka University, 2.Graduate School of Engineering, Osaka University, 3.Research Institute for Sustainable Humanosphere (RISH), Kyoto University, 4.Research Institute for Microbial Diseases, Osaka University)

Late-breaking Abstracts

[2LBA_1-b] 1-b Molecular Structure and Bioinformatics - Proteins

Thu. Nov 29, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:Toru Sengoku(Yokohama City University), Poster Discusser:Mikako Shirouzu(RIKEN), Poster Discusser:Hideki Taguchi(Tokyo Institute of Technology)

【J/E】

2LBA-001~2LBA-010 Sengoku Toru(Yokohama City University)
2LBA-011~2LBA-020 Shirouzu Mikako(RIKEN)
2LBA-021~2LBA-026 Taguchi Hideki(Tokyo Institute of Technology)

Emmanuel Oluwadare Balogun1, Daniel Ken Inaoka2, Tomoo Shiba3, Yoh-ichi Watanabe4, Shigeharu Harada3, Kiyoshi Kita2 (1.Dept of Biochem. Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria, 2.Sch of Trop Med and Global Health, Nagasaki Univ, Japan, 3.Dept of Appl Biol, Grad Sch of Sci and Tech, Kyoto Inst of Tech, Kyoto, Japan, 4.Dept of Biomed Chem, Grad Sch of Med, Univ of Tokyo)

×

Authentication

If you are a participant of the meeting, you can view the abstracts by logging in to the site via [Participant Log in] at the top page.
If you do not participate in the meeting but want to view the abstracts, a password to access the site is available at the price below. Please inquire the MBSJ2018 secretariat .
MBSJ members: JPY 3,000
Non-members: JPY 10,000

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In
» Click here for Exhibitor Log In