The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan

Sessions

5. Physiology and Pathology » h. Cancer Cells

Poster

[1P_5-h] 5-h Physiology and Pathology - Cancer Cells

Wed. Nov 28, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:Yusuke Yamamoto(National Cancer Center), Poster Discusser:Akira Suzuki(Kobe University), Poster Discusser:Issay Kitabayashi(National Cancer Center), Poster Discusser:Tomoaki Tanaka(Chiba University)

【J/E】

1P-0587~1P-0597 Yusuke Yamamoto(National Cancer Center)
1P-0599~1P-0609 Akira Suzuki(Kobe University)
1P-0610~1P-0621 Issay Kitabayashi(National Cancer Center)
1P-0622~1P-0632 Tomoaki Tanaka(Chiba University)

Kyojiro Kawakami1, Yasunori Fujita1, Yoko Matsuda2, Tomio Arai2, Makoto Nishimura3, Miho Matsukawa3, Yuri Miura4, Hiroki Tsumoto4, Masafumi Ito1 (1.Cell Function Research, Mechanism of Aging, Tokyo Met. Inst. of Gerontol., 2.Dept. of Pathol., Tokyo Met. Geriat. Hosp., 3.Dept. of Endoscopy, Tokyo Met. Geriat. Hosp., 4.Proteome Research, Mechanism of Aging, Tokyo Met. Inst. of Gerontol.)

Jun Suzuka1,2, Ayaka Hachiro1, Masumi Tsuda1,2, Lei Wang1,2, Kazunori Yasuda2, Jian Ping Gong2,3, Shinya Tanaka1,2 (1.Dept. of Cancer Pathol., Hokkaido Univ., Fac. of Med., 2.GSS, Global Inst. for Collaborative Res. & Education, Hokkaido Univ., 3.Lab. of Soft and Wet Matter, Dept. of Adv. Transdisciplinary Sciences, Faculty of Adv. Life Science, Hokkaido Univ.)

Atsuko Nakamura1, Takeshi Ito 1, Ichidai Tanaka2, Jun Nakajima3, Teppei Morikawa4, Masashi Fukayama4, Yoshitaka Sekido5, Toshiro Niki6, Daisuke Matsubara6, Yoshinori Murakami1 (1.Div. Mol. Pathol., Inst. Med. Sci., Univ. Tokyo, 2.Dept. Respir. Med., Nagoya Univ. Hosp., 3.Dept. Thorac. Sug., Grad. Sch. Med., Univ. Tokyo, 4.Dept. Pathol., Grad. Sch. Med., Univ. Tokyo, 5.Div. Mol. Oncol., Aichi Cancer Ctr. Res. Inst., 6.Dept. Diag. Pathol., Jichi Med. Univ.)

Ko Igarashi1,2, Kenta Watanabe3, Yui Yoshihiro1, Satoru Sasagawa1, Michiko Hirata4, Masaki Inada2,3,4, Chisato Miyaura2,3,4, Kazuyuki Itoh1 (1.Res. Ins. Nozaki Tokushukai hosp. , 2.Cooperative Major in Adv. Health Sci., Tokyo Univ. of Agri. and Tech., 3. Ins. of Global Innovation Res., Tokyo Univ. of Agri. and Tech., 4.Dept. of Biotech. and Life Sci., Tokyo Univ. of Agri. and Tech.)

Akira Ando1, Shogo Senga2, Hiroshi Fujii3 (1.Dept.of Biomed. & Eng., Interdisci.Grad.Sch of Sci. & Technol., Shinshu Univ, 2.Dept.of Bioscience & Food Production, Interdisci.Grad.Sch of Sci. & Technol. , Shinshu Univ., 3.Dept. of Interdisci. Genome Sci.&Cell Met., Inst.for Biomed.Sci. (IBS), Inte rdisci. Cluster for Cutting Edge Res. (ICCER), Shinshu Univ. )

MASAYA CHODA1, MIHO TAKAHASHI1, KENTARO SHIMASAKI3, NORIHITO SHIBATA2, MIKIHIKO NAITO2, KIYOTAKA NISHIKAWA1 (1.Faculty of Life and Medical Sciences, Univ of Doshisha, 2.Division of Molecular Target and Gene Therapy Products, National Institute of Health Sciences, 3.Department of Biochemistry and Cell Biology, National Institute of Infectious Diseases)

Minoru Terashima1,2, Akihiko Ishimura1,2, Tatsunori Nishimura3, Shoichiro Tange4, Kakeru Murata5, Keina Kadozaki5, Takeshi Suzuki1,2 (1.Div of Func Genom, Cancer Res Inst, Kanazawa Univ, 2.Ins for Front Sci Init, Kanazawa Univ, 3.Div of Cancer Cell Biol, Cancer Res Inst, Kanazawa Univ, 4.Dept of Hum Genet, Grad Sch of Biomed Sci, Tokushima Univ, 5.GSC Prog, Kanazawa Univ)

Nobuyuki Fujiwara1, Ryoichi Thunedomi1, Syouichi Hazama2, Shinobu Tomochika1, Nobuaki Suzuki1, Takashi Ohama3, Koichi Sato3, Hiroaki Nagano1 (1.Dept of Gastroenterological, Breast and Endocrine Surgery, Graduate School of Medicine, Univ of Yamaguchi, 2.Dept of Translational Research, School of Medicine, Univ of Yamaguchi, 3.Lab of Vet Pharmaco, Joint Faculty of Veterinary Medicine, Univ of Yamaguchi)

Fumie Nakasuka1, Sho Tabata1,2, Takeharu Sakamoto3, Akiyoshi Hirayma1,2, Hiromichi Ebi6,5, Tadaaki Yamada5, Seiji Yano5, Masaru Tomita1,2, Atsuo Sasaki4, Tomoyoshi Soga1,2 (1.Grad. Sch. Media and Governance, 2. Inst. Adv. Bio. Sci., Keio Univ., 3.Div. of Mol. Path., Inst. Of Med. Sci., The Univ. of Tokyo, 4.Brain Tumor Center & UCGNI,Dep. of Internal Medicine UC Cancer Institute, University of Cincinnati, College of Medicine, 5.Dept. Med. Oncology, Cancer Res. Inst., Kanazawa Univ., 6.Aichi Cancer Center Res. Inst.)

Takae Onodera1,2, Yuka Sasaki1,2, Fumiaki Koizumi1,3, Kenji Matsuno4, Takeji Takamura5, Tatsu Shimoyama3, Kengo Inoue6, Mitsuko Masutani1,2 (1.Dept. Frontier Life Sci., Grad. Sch. Biomed. Sci., Nagasaki Univ., 2.Div. Cell Signaling, Natl. Cancer Ctr. Res. Inst., 3.Div. Clin. Res. Support, Komagome Hosp., 4.Dept. Chem. Life. Sci., Sch. Adv. Eng., Kogakuin Univ., 5.Fac. Eng., Kanagawa inst. of tech., 6.Pharma Valley Center)

Poster

[2P_5-h] 5-h Physiology and Pathology - Cancer Cells

Thu. Nov 29, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:Takeharu Sakamoto(The University of Tokyo), Poster Discusser:Osamu Nagano(Keio University), Poster Discusser:Kaoru Sugasawa(Kobe University), Poster Discusser:Rieko Ohki(National Cancer Center)

【J/E】

2P-0575~2P-0585 Takeharu Sakamoto(The University of Tokyo)
2P-0586~2P-0596 Osamu Nagano(Keio University)
2P-0597~2P-0607 Kaoru Sugasawa(Kobe University)
2P-0608~2P-0618 Rieko Ohki(National Cancer Center)

Narumi Kobayashi1, Shogo Senga2, Koichiro Kawaguchi3, Hiroshi Fujii1,2,4 (1.Dept. of Biomed. & Eng., Interdisci. Grad. Sch of Sci. & Technol., Shinshu Univ., 2.Dept. of Bioscience & Food Production, Interdisci. Grad. Sch of Sci. & Technol., Shinshu Univ., 3.National Center for Geriatrics and Gerontology, 4.Dept. of Interdisci. Genome Sci. & Cell Met., Inst. for Biomed. Sci. (IBS), Interdisci. Cluster for Cutting Edge Res. (ICCER), Shinshu Univ.)

Yuko Murakami-Tonami1,2, Miki Amano2,3, Anna Ogiso2,3, Shinichi Kiyonari4, Tomohiro Akashi5, Yoko Tabe1, Norio Kaneda3, Kenji Kadomatsu4, Miida Takashi1, Hiroshi Murakami6, Yoshitaka Sekido2,7 (1.Dept of Clin Lab Med, Juntendo Univ Grad Sch Med, 2.Div Cancer Biol, Aichi Cancer Cntr Res Inst, 3.Dept. Anal. Neurobiol., Faculty Pharm., Meijo Univ., 4.Dept Mol Biol, Nagoya Univ Grad Sch Med, 5.Dept Omics Anlys, Nagoya Univ Grad Sch Med, 6.Mol Cell Genet, Faculty Sci Eng, Chuo Univ, 7.Dept Cancer Genet, Nagoya Univ Grad Sch Med)

Norihiro Kotani1, Izumi Sato1, Yui Ida1, Takanari Nakano1, Ryusuke Kuwahara2, Arisa Yamaguchi3, Masahiro Tomita4, Koichi Honke3, Takayuki Murakoshi1 (1.Department of Biochemistry, Saitama Medical University, 2.Quantum Wave Microscopy Unit, Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, 3.Department of Biochemistry, Kochi University Medical School, 4.Division of Chemistry for Materials, Graduate School of Engineering, Mie University)

Yuka Sasaki1,2, Hiroaki Fujimori3, Miyuki Hozumi3,4, Takae Onodera1,2, Yasufumi Murakami4, Fumiaki Koizumi5,1, Kengo Inoue6, Mitsuko Masutani1,2 (1.Dept. Frontier Life Sci., Grad. Sch. Biomed. Sci., Nagasaki Univ., 2.Lab of Collaborative Research, Div. Cell Signaling, Natl. Cancer Ctr. Res. Inst., 3.Div. Chemother. and Clin. Res., Natl. Cancer Ctr. Res. Inst., 4.Tokyo Univ. Sci., Fac. Indus. Sci. Tech., 5.Div. Clin. Res. Support, Komagome Hosp., 6.Pharma Valley Center)

Poster

[3P_5-h] 5-h Physiology and Pathology - Cancer Cells

Fri. Nov 30, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:Keisuke Kataoka(National Cancer Center), Poster Discusser:Mahito Sadaie(Tokyo University of Science)

【J/E】

3P-0554~3P-0564 Keisuke Kataoka(National Cancer Institute)
3P-0565~3P-0576 Mahito Sadaie(Tokyo University of Science)

Tadasuke Tsukiyama1, Takamasa Masuda2, Jihoon Kim4, Alessandra Merenda3, Masaki Matsumoto2, Sayuri Terai7, Yuki Shino7, Hidehisa Takahashi5, Tohru Ishitani6, Kei-ichi Nakayama2, Bon-Kyoung Koo4, Shigetsugu Hatakeyama1 (1.Dept of Biochem, Hokkaido Univ, 2.Med Inst of Bioreg, Kyushu Univ, 3.University of Cambridge, 4.Inst of Mol Biotech, 5.Yokohama City Univ, 6.Inst for Mol and Cell Reg, Gunma Univ, 7.Facult of Med, Hokkaido Univ)

Asaka Fujita1, Masayuki Ishiduka2, Kensuke Terai3, Shin-itiro Niwa4, Hideyuki Saya5, Nobuyuki Hiruta3, Hideaki Bujo3, Jose C. Nacher2, Toshihiko Kishimoto1,6 (1.Dept. of Biomol. Sci., Gred. Sch. of Sci. , TOHO Univ., 2.Dept. of Info. Sci., Gred. Sch. of Sci. , TOHO Univ., 3.Dep. of Clininal-Lab. and Exp-Res. Medicine, TOHO Univ. Sakura Medical Center, 4.Link Genomics Co., Ltd., 5.Gred. Sch.of med., KEIO Univ., 6.Proteome Analysis Center, Gred. Sch. of Sci. , TOHO Univ.)

Hiroshi Kitajima1, Reo Maruyama2, Eiichiro Yamamoto1,3, Takeshi Niinuma1, Masahiro Kai1, Akira Takasawa4, Takashi Tokino5, Hiroshi Nakase3, Hiromu Suzuki1 (1.Dept. Mol. Biol., Sapporo Med. Univ., 2.Project Cancer Epigenome, The Cancer Inst., Japanese Foundation Cancer, 3.Dept., Gastroentrol. Hepatol. Sapporo Med. Univ., 4.Dept.,Pathol. Sapporo Med. Univ., 5.Medical. Genome. Sci., Res. Inst. Frontier Med., Sapporo Med. Univ.)

Shogo Senga1, Mayu Okamura2, Koichiro Kawaguchi3, Hiroshi Fujii4 (1.Department of Bioscience and Food Production Science, Interdisciplinary Graduate School of Science and Technology, Shinshu University, 2.Department of Agricultural and Life Science, Shinshu University, 3.National Center for Geriatrics and Gerontology, 4.Department of Interdisciplinary Genome Science & Cell Metabolism, Institute for Biomedical Science (IBS), Interdisciplinary Cluster for Cutting Edge Research (ICCER) , Shinshu University)

Shinji Iizuka1,4, Manuela Quintavalle2, Shannon McWeene1, George Thomas1, Robert Ardecky3, Robert Liddington3, Anthony Pinkerton3, Sara Courtneidge1,4 (1.Oregon Health & Science University, Portland, USA, 2.Istituto Clinico Humanitas, Humanitas Research Hospital, Milan, Italy, 3.Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, La Jolla, USA, 4.Knight Cancer Institute, Portland, USA)

Late-breaking Abstracts

[3LBA_5-h] 5-h Physiology and Pathology - Cancer Cells

Fri. Nov 30, 2018 1:00 PM - 3:30 PM Poster & Exhibition Venue (Exhibition Hall)

Poster Discusser:Katsuji Yoshioka(Kanazawa University)

【J/E】

3LBA-097~3LBA-106 Takahashi Akiko(Japanese Foundation for Cancer Research)
3LBA-107~3LBA-111 Yoshioka Katsuji(Kanazawa University)

Shojiro Kitajima1, Kian Leong Lee2, Masaki Fujioka3, Wendi Sun4, Marito Araki5, Hiroyuki Kato6, Lorenz Poellinger6 (1.IAB, Keio Univ., 2.CSCB, Duke-NUS Med Sch, Singapore, 3.Dept of Pathology, Osaka City Univ Grad Sch of Med, 4.Sch of Bio Sci, Nanyang Tech Univ, Singapore, 5.Dept of Transfusion Med and Stem Cell Reg, Juntendo Univ Grad Sch of Med, 6.Cancer Sci Inst, NUS, Singapore)

Shuhei Fukuda1,3, Akiyama Masako2, Hiroyuki Harada3, Ken-ichi Nakahama1 (1.Dept. of Cellular Phys. Chem., Grad. Sch. of Med. and Dent. Sci., Tokyo Med. and Dent. Univ., 2.Research Administration Division, Research University Promotion Organization, Tokyo Med. and Dent. Univ., 3.Dept. of Oral Maxillofac. Surg., Grad. Sch. of Med. and Dent. Sci., Tokyo Med. and Dent. Univ.)

Mami Onishi1, Tetsushi Iwasaki1,2,3, Shota Asano3, Takeshi Fukumoto4, Miwa Yamauchi2, Ayano Itai1, Masanobu Sakaguchi5, Taiki Nagano2, Shinji Kamada1,2,3, Masahiro Oka5 (1.Dept. of Biol., Grad. Sch. of Sci, Kobe Univ., 2.Biosig Res Ctr, Kobe Univ., 3.Dept. of Biol., Fac. of Sci., Kobe Univ., 4.The Wistar Inst., 5.Tohoku Med. & Pharm. Univ.)

×

Authentication

If you are a participant of the meeting, you can view the abstracts by logging in to the site via [Participant Log in] at the top page.
If you do not participate in the meeting but want to view the abstracts, a password to access the site is available at the price below. Please inquire the MBSJ2018 secretariat .
MBSJ members: JPY 3,000
Non-members: JPY 10,000

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In
» Click here for Exhibitor Log In