JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Yasushi Ishihara

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Chih-Chieh Chien6, Ying-Nien Chen3, Yuancheng Gung6, Ban-Yuan Kuo1, Shu-Huei Hung6, Eh Tan1, Kate Huihsuan Chen5, Shuichi Kodaira2, Yasushi Ishihara2, Mamoru Nakamura8, Chau-Chang Wang4,7, Ching-Ren Lin1 (1.Academia Sinica, Taipei, Taiwan, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Yokohama, Japan, 3.National Chung Cheng University, Chiayi, Taiwan, 4.National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan, 5.National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, 6.National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 7.Taiwan Ocean Research Institute, National Applied Research Laboratories, Kaohsiung, Taiwan, 8.University of the Ryukyus, Okinawa, Japan)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

Cancelled

*Ting Chun Lin1, Yuan-Cheng Gung2, Ban-Yuan Kuo1, Shu-Huei Hung2, Eh Tan1, Kate Huihsuan Chen3, Shuichi Kodaira4, Yasushi Ishihara4, Mamoru Nakamura5, Ching-Ren Lin1, Chau-Chang Wang6,7 (1.Academia Sinica, Taipei, Taiwan, 2.National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 3.National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, 4.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Yokohama, Japan, 5.University of the Ryukyus, Okinawa, Japan, 6.Taiwan Ocean Research Institute, National Applied Research Laboratories,Kaohsiung, Taiwan , 7.National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

*Toshiki Ohtaki1, Satoru Tanaka2, Satoshi Kaneshima3, Weerachai Siripunvaraporn4,5, Songkhun Boonchaisuk5,6, Sutthipong Noisagool4,5, Kenji Kawai7, Taewoon Kim2, Yuki Suzuki7, Yasushi Ishihara2, Koji MIYAKAWA8, Nozomu Takeuchi8, Hitoshi Kawakatsu8 (1.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), 3.Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Sciences, Kyushu University, 4.Faculty of Science, Mahidol University, Kingdom of Thailand, 5.ThEP Center, Commission on Higher Education, Kingdom of Thailand, 6.Geoscience Program, Mahidol University, Kingdom of Thailand, 7.Graduate School of Science, University of Tokyo, 8.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

Cancelled

*PeiYing Patty Lin1, Hsiu-Cheng Yeh1, Chih-Ming Lin1, Ban-Yuan Kuo2, Shu-Huei Hung3, Yuancheng Gung3, Eh Tan2, Kate Huihsuan Kate Chen1, Ching-Ren Lin2, Chau-Chang Wang4,5, Shuichi Kodaira6, Yasushi Ishihara6, Mamoru Nakamura7 (1.National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, 2.Academia Sinica, Taipei, Taiwan, 3.National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 4.Taiwan Ocean Research Institute, National Applied Research Laboratories, Kaohsiung, Taiwan , 5.National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Yokohama, Japan, 7.University of the Ryukyus, Okinawa, Japan)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

*Shu-Huei Hung1, Ban-Yuan Kuo2, Pei-Ying Patty Lin3, Yuancheng Gung1, Eh Tan2, Kate Huihsuan Chen3, Ching-Ren Lin2, Chau-Chang Wang5,4, Shuichi Kodaira6, Yasushi Ishihara6, Mamoru Nakamura7 (1.National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 2.Academia Sinica, Taipei, Taiwan, 3.National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, 4.Taiwan Ocean Research Institute, National Applied Research Laboratories, Kaohsiung, Taiwan , 5.National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Yokohama, Japan, 7.University of the Ryukyus, Okinawa, Japan)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General