JpGU-AGU Joint Meeting 2017

George HASHIMOTO

Speaker, Author, Co-Author

Sat. May 20, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall B (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

10:45 AM - 11:05 AM

*Makoto Taguchi1, Tetsuya Fukuhara1, Toru Kouyama2, Takeshi Imamura3, Takao M. Sato4, Masahiko Futaguchi10, Mao Takamura1, Takeru Yamada1, Naomoto Iwagami5, Makoto Suzuki4, Munetaka Ueno6, Mitsuteru Sato7, George Hashimoto8, Seiko Takagi9, Masato Nakamura4 (1.Rikkyo University, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.The University of Tokyo, 4.Institute of Space and Astronautical Science, 5.Senshu University, 6.Kobe University, 7.Hokkaido University, 8.Okayama University, 9.Tokai University, 10.Toho University)

Sat. May 20, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall B (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Takakmura Mao1, Makoto Taguchi1, Tetsuya Fukuhara1, Toru Kouyama2, Takeshi Imamura3, Takao M. Sato4, Masahiko Futaguchi5, Takeru Yamada1, Masato Nakamura4, Naomoto Iwagami, Makoto Suzuki4, Munetaka UENO9, Mitsuteru Sato7, George HASHIMOTO6, Seiko Takagi8 (1.Rikkyo University, 2.Information Technology Research Institute , National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 4.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Toho University, 6.Department of Earth Sciences, Okayama University, 7.Department of Cosmoscience, Hokkaido University, 8.Tokai University, Research and Information Center, 9.Center for Planetary Science, Graduate School of Science, Kobe University)

*Takeru Yamada1, Makoto Taguchi1, Tetsuya Fukuhara1, Toru Kouyama2, Takeshi Imamura3, Takao M. Sato4, Masahiko Futaguchi5, Mao Takamura1, Naomoto Iwagami6, Makoto Suzuki4, Munetaka Ueno7, Shigeto Watanabe11, Manabu Yamada12, Atsushi Yamazaki4, Mitsuteru Sato8, George Hashimoto9, Seiko Takagi10, Masato Nakamura4 (1.Rikkyo University, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.The University of Tokyo, 4.Institute of Space and Astronautical Science, 5.Toho University, 6.Senshu University, 7.Kobe University, 8.Hokkaido University, 9.Okayama University, 10.Tokai University, 11.Hokkaido Information University, 12.Chiba Institute of Technology)

*Toru Kouyama1, Takeshi Imamura2, Makoto Taguchi3, Tetsuya Fukuhara3, Takao M. Sato4, George HASHIMOTO5, Masahiko Futaguchi6, Naomoto Iwagami7, Makoto Suzuki4, Munetaka UENO8, Mitsuteru Sato9, Seiko Takagi10, Takehiko Satoh4, Masato Nakamura4 (1.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 2.University of Tokyo, 3.Rikkyo University, 4.Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Okayama University, 6.Toho University, 7.Senshu University, 8.Kobe University, 9.Tohoku University, 10.Tokai University)

*Takao M. Sato1, Hideo Sagawa2, Toru Kouyama3, Makoto Taguchi4, Yeon Joo Lee1, Javier Peralta1, Masahiro Takagi2, George HASHIMOTO5, Takehiko Satoh1, Yasumasa Kasaba6, Shohei Aoki7, Tetsuya Fukuhara4, Atsushi Yamazaki1, Takeshi Imamura8, Masato Nakamura1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Kyoto Sangyo University, 3.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4.Rikkyo University, 5.Okayama University, 6.Tohoku University, 7.Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique, 8.The University of Tokyo)

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Takakmura Mao1, Makoto Taguchi1, Tetsuya Fukuhara1, Toru Kouyama2, Takeshi Imamura3, Takao M. Sato4, Masahiko Futaguchi5, Takeru Yamada1, Masato Nakamura4, Naomoto Iwagami, Makoto Suzuki4, Munetaka UENO9, Mitsuteru Sato7, George HASHIMOTO6, Seiko Takagi8 (1.Rikkyo University, 2.Information Technology Research Institute , National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 4.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Toho University, 6.Department of Earth Sciences, Okayama University, 7.Department of Cosmoscience, Hokkaido University, 8.Tokai University, Research and Information Center, 9.Center for Planetary Science, Graduate School of Science, Kobe University)

*Takeru Yamada1, Makoto Taguchi1, Tetsuya Fukuhara1, Toru Kouyama2, Takeshi Imamura3, Takao M. Sato4, Masahiko Futaguchi5, Mao Takamura1, Naomoto Iwagami6, Makoto Suzuki4, Munetaka Ueno7, Shigeto Watanabe11, Manabu Yamada12, Atsushi Yamazaki4, Mitsuteru Sato8, George Hashimoto9, Seiko Takagi10, Masato Nakamura4 (1.Rikkyo University, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.The University of Tokyo, 4.Institute of Space and Astronautical Science, 5.Toho University, 6.Senshu University, 7.Kobe University, 8.Hokkaido University, 9.Okayama University, 10.Tokai University, 11.Hokkaido Information University, 12.Chiba Institute of Technology)

*Toru Kouyama1, Takeshi Imamura2, Makoto Taguchi3, Tetsuya Fukuhara3, Takao M. Sato4, George HASHIMOTO5, Masahiko Futaguchi6, Naomoto Iwagami7, Makoto Suzuki4, Munetaka UENO8, Mitsuteru Sato9, Seiko Takagi10, Takehiko Satoh4, Masato Nakamura4 (1.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 2.University of Tokyo, 3.Rikkyo University, 4.Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Okayama University, 6.Toho University, 7.Senshu University, 8.Kobe University, 9.Tohoku University, 10.Tokai University)

*Takao M. Sato1, Hideo Sagawa2, Toru Kouyama3, Makoto Taguchi4, Yeon Joo Lee1, Javier Peralta1, Masahiro Takagi2, George HASHIMOTO5, Takehiko Satoh1, Yasumasa Kasaba6, Shohei Aoki7, Tetsuya Fukuhara4, Atsushi Yamazaki1, Takeshi Imamura8, Masato Nakamura1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Kyoto Sangyo University, 3.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4.Rikkyo University, 5.Okayama University, 6.Tohoku University, 7.Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique, 8.The University of Tokyo)

Thu. May 25, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Seitaro Urakawa1, Katsutoshi Ohtsuka2, Shinsuke Abe3, Daisuke Kinoshita4, Hidekazu Hanayama5, Takeshi Miyaji5, Shin-ichiro Okumura1, Kazuya Ayani6, Syouta Maeno6, Daisuke Kuroda5, Akihiko Fukui5, Norio Narita5,7,8, George HASHIMOTO9, Yuri SAKURAI9, Sayuri Nakamura9, Jun Takahashi10, Tomoyasu Tanigawa11, Otabek Burhonov12, Kamoliddin Ergashev12, Takashi Ito5, Fumi Yoshida5, Makoto Watanabe13, Masataka Imai14, Kiyoshi Kuramoto14, Tomohiko Sekiguchi15, MASATERU ISHIGURO16 (1.Japan Spaceguard Association, 2.Tokyo Meteor Network, 3.Nihon University, 4.National Central University, 5.National Astronomical Observatory of Japan, 6.Bisei Observatory, 7.Astrobiology Center, 8.University of Tokyo, 9.Okayama University, 10.University of Hyogo, 11.Sanda Shounkan Highschool, 12.Ulugh Beg Astronomical Institute Uzbekistan Academy of Science , 13.Okayama University of Science, 14.Hokkaido University, 15.Hokkaido University of Education, 16.Seoul National University)

Thu. May 25, 2017 3:30 PM - 4:45 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Seitaro Urakawa1, Katsutoshi Ohtsuka2, Shinsuke Abe3, Daisuke Kinoshita4, Hidekazu Hanayama5, Takeshi Miyaji5, Shin-ichiro Okumura1, Kazuya Ayani6, Syouta Maeno6, Daisuke Kuroda5, Akihiko Fukui5, Norio Narita5,7,8, George HASHIMOTO9, Yuri SAKURAI9, Sayuri Nakamura9, Jun Takahashi10, Tomoyasu Tanigawa11, Otabek Burhonov12, Kamoliddin Ergashev12, Takashi Ito5, Fumi Yoshida5, Makoto Watanabe13, Masataka Imai14, Kiyoshi Kuramoto14, Tomohiko Sekiguchi15, MASATERU ISHIGURO16 (1.Japan Spaceguard Association, 2.Tokyo Meteor Network, 3.Nihon University, 4.National Central University, 5.National Astronomical Observatory of Japan, 6.Bisei Observatory, 7.Astrobiology Center, 8.University of Tokyo, 9.Okayama University, 10.University of Hyogo, 11.Sanda Shounkan Highschool, 12.Ulugh Beg Astronomical Institute Uzbekistan Academy of Science , 13.Okayama University of Science, 14.Hokkaido University, 15.Hokkaido University of Education, 16.Seoul National University)

Sun. May 21, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 102 (International Conference Hall 1F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General