The 80th JSAP Autumn Meeting 2019

Presentation information

Oral presentation

9 Applied Materials Science » 9.2 Nanoparticles, Nanowires and Nanosheets

[19a-E317-1~10] 9.2 Nanoparticles, Nanowires and Nanosheets

Thu. Sep 19, 2019 9:00 AM - 11:45 AM E317 (E317)

Kazuki Nagashima(Kyushu Univ.), Takuro Hosomi(Kyushu Univ.)