The 142nd Annual Meeting of the Pharmaceutical Society of Japan (Nagoya)

Session information

Poster Presentation

(E) Pharmaceutical Health Care and Sciences

[26PO1-am2] Formulation testing-1/Dispensing, prescription audit and ordering/Drug information-1/Pharmacotherapies (Clinical)-1/(Basics)-1/Risk management/Others

Sat. Mar 26, 2022 10:50 AM - 12:30 PM [Room PO1] Event Hall (Bldg. 1: 1F)

【説明時間】11:05~12:15

10:50 AM - 12:30 PM

○Kazuhiro Shiota1, Nao Tagawa1,2, Nobuyuki Takahashi1,2, Yoshiaki Fujita3, Syuichi Nawata1,2, Tsutomu Harada3, Tadanori Sasaki1 (1. Department of Pharm., Showa Univ Hosp., 2. Department of Hospital Pharmaceutics., Sch. Pharm., Showa Univ., 3. Division of Pharmaceutics, Department of Pharmacology, Toxicology and Therapeutics., Sch. Pharm., Showa Univ.)

10:50 AM - 12:30 PM

○Rina Kanda1, Yuka Miyachi1, Yukina Miyagi1,2, Saori Gocho1,2,3, Chika Nakayama4, Masayuki Ejiri5, Masayuki Takeuchi5, Masafumi Onishi5, Taeyuki Oshima1 (1. College of Pharmacy, Kinjo Gakuin University, 2. Graduate School of Medicine, Aichi Medical University, 3. Department of Pharmacy, Nagoya Ekisaikai Hospital, 4. Faculty of Pharmacy, Gifu University of Medical Science, 5. Department of Pharmacy, Aichi Medical University Hospital)

10:50 AM - 12:30 PM

○Yoshiko Miyazaki1, Masazumi Ando2, Norihito Kanai2, Mariko Nagase3, Takuya Miyamoto1, Hayato Azuma4, Hikaru Sato5, Nobuhiro Narabu6, Yuta Sawada7, Momoko Shimodate8, Toshio Saito9, Masayoshi Koinuma9,10 (1. Dep. of Pharm.,Toda Cyuo General Hosp., 2. Dep. of Pharm., Niiza Hosp., 3. Dep. of Pharm., Nishitokyo Chuo General Hosp., 4. Dep. of Pharm., Makino Rehabilitation Hosp., 5. Dep. of Pharm., Higashi Tokorozawa Hosp., 6. Dep. of Pharm., TMG Asaka Medical Center, 7. Dep. of Pharm., Matsui Hosp., 8. Dep. of Pharm., Sassa General Hosp., 9. General Incorporated Association TMG Head Office, 10. Fac. of Pharm. Sci., Teikyo Heisei Univ.)

10:50 AM - 12:30 PM

○Yoshitaka Yamazaki1,2, Asuka Mitumoto-Kaizaki1,2, Tadanori Sasaki3, Munetaka Hahyashi4, Kenji Dohi4, Satoshi Numazawa1,2 (1. Showa University School of Pharmacy, 2. Showa University Pharmacological Research Center, 3. Department of Hospital Pharmaceutics, Showa University Hospital, 4. Department of Emergency and Disaster Medicine, Showa University School of Medicine)

10:50 AM - 12:30 PM

○Mizuho Asada1,2, Takahisa Mikami3, Takahiro Niimura4, Zamami Yoshito5,6, Chuma Masayuyki7, Goda Mitsuhiro4,5, Keisuke Ishizawa4,5, Yoshihiro Uesawa1 (1. Department of Medical Molecular Informatics, Meiji Pharmaceutical University, 2. Department of Pharmacy, Tokyo Medical and Dental University Hospital, 3. Department of Neurology, Tufts Medical Center, 4. Department of Pharmacy, Tokushima University Hospital, 5. Tokushima University Graduate School of Biomedical Sciences, 6. Department of Pharmacy, Okayama University Hospital, 7. Department of Hospital Pharmacy and Pharmacology, Asahikawa Medical University)

10:50 AM - 12:30 PM

○Mai Otokubo1, Kyoichi Wada1, Megumi Ikura2, Takaya Uno2, Kazuki Nakagita2, Naoki Hayakawa2, Takuya Watanabe3, Osamu Seguchi3, Norihide Fukushima3, Tsutomu Nakamura1 (1. Education and Research Center for Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Osaka Medical and Pharmaceutical University, 2. Department of Pharmacy, National Cerebral and Cardiovascular Center, 3. Department of Transplant Medicine, National Cerebral and Cardiovascular Center)

10:50 AM - 12:30 PM

○Taijiro Suyama1, Ryoko Kagawa1, Izumi Imataki1, Takuyo Sato1, Hiroshi Shinonaga1, Norikazu Harada1, Tsutomu Kaji1, Mari Mikawa2, Tetsuya Matsunaga3, Yoshihito Goda3, Uematsu Yumiko4, Tatsuya Hujikawa5 (1. Department of Pharmacy,Mitoyo General Hospital, 2. Department of nutritional Management,Mitoyo General Hospital, 3. Department of Rehabilitation,Mitoyo General Hospital, 4. Department of Nursing,Mitoyo General Hospital, 5. Department of ophthalmology, Mitoyo General Hospital)

10:50 AM - 12:30 PM

○Saki Egashira1, Takafumi Nakano1,3, Yui Tagashira1, Yoshihiko Nakamura2, Yukiomi Eguchi1,3, Fuyuki Kametani4, Masato Hosokawa1,4, Tomomitsu Satho1, Keiichi Irie1, Yuta Yamashita1, Kazunori Sano1, Kenichi Mishima1 (1. Dept. pharmacol. Fukuoka Univ., 2. Dept. medical. Fukuoka Univ., 3. Dept. pharm. Fukuoka Univ. Hosp., 4. Tokyo metroplitan institute of Medical Sci.)

10:50 AM - 12:30 PM

○Yoshinori Inano1, Kayoko Tsuchiya1, Ryouta Kumano1, Go Miura2, Hiromitsu Nakasa1,3 (1. Division of Pharmacy, Eastern Chiba Medical Center, 2. Laboratory of Pharmacotherapeutics, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Josai International University, 3. Department of General Medical Sciences, Graduate School of Medicine, Chiba University)

10:50 AM - 12:30 PM

○Ginjiro Kato1, Hidemichi Mitome1, Miho Shimasaki1, Kenichiro Teshima1, Kanako Tawa1, Tomotaka Tanabe1, Tatsuya Funahashi1, Noriyuki Hatae2, Yasumasa Koike3, Masafumi Hasebe3, Noriaki Hidaka4, Mamoru Tanaka4, Kazuki Akira1 (1. Col. Pharm. Sci., Matsuyama Univ., 2. Yokohama Univ. Pharm., 3. Div. Pharm., Nat. Hosp. Org. Shikoku Cancer Center., 4. Div. Pharm., Ehime Univ. Hosp. )

×

Authentication

Abstracts can be viewed only by pre-registrants from March 4th, 2022.
Enter the password to view the abstracts.


Abstracts will be open to the public from March 30, 2022.

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In