ISBC2024

Organizing committee

Chair:
     Fumi Nagatsugi (Tohoku Univ.)
  Hiroyuki Asanuma (Nagoya Univ.)

Members:
  
Kazunori Matsuura (Tottori Univ.)
  Takafumi Ueno (Tokyo Tech)
  Shin Aoki (Tokyo Univ. of Science)
  Kuniharu Ijiro (Hokkaido Univ.)
  Toshihiro Ihara (Kumamoto Univ.)
  Kenjiro Hanaoka (Keio Univ.)
  Akio Ojida (Kyushu Univ.)
  Takashi Ohtsuki (Okayama Univ.)
  Takeaki Ozawa (The Univ. of Tokyo)
  Shinsuke Sando (The Univ. of Tokyo)
  Osami Shoji (Nagoya Univ.)
  Masahiro Takagi (JAIST)
  Shinya Tsukiji (NITech)
  Keiji Numata (Kyoto Univ.)
  Yutaka Hitomi (Doshisha Univ.)
  Shun Hirota (NAIST)
  Hiroshi Fujii (Nara Women’s Univ.)
  Yukari Fujimoto (Keio Univ.)
  Manabu Horikawa (SUNBOR)
  Misaki Homma (Takeda)
  Yoshiko Miura (Kyushu Univ.)
  Hiroshi Murakami (Nagoya Univ.)
  Shin Mizukami (Tohoku Univ.)
  Hiroyasu Yamaguchi (Osaka Univ.)
  Daisuke Miyoshi (Konan Univ.)
  Takayuki Miki (The Univ. of Tokyo)
  Shinobu Itoh (Osaka Univ.)

Local executive committee (Nagoya Univ.)
  Hiroyuki Asanuma 
  Shigeki Kiyonaka
  Hiroshi Murakami
  Osami Shoji
  Yuichiro Aiba
  Gosuke Hayashi
  Hiromu Kashida
  Shinya Ariyasu
  Keiji Murayama       

 
Scientific program committee

Chemical probes for cell analysis and imaging
  Shin Mizukami (Tohoku Univ.)
  Kenjiro Hanaoka (Keio Univ.)
  Mako Kamiya (Tokyo Tech)
  Satoshi Okada (Tokyo Tech)
  Masayasu Taki (Nagoya Univ)   
  Tasuku Hirayama (Gifu Pharmaceutical Univ.)
Organic chemistry in cells
  Junko Ohkanda (Shinshu Univ.)
  Shinya Tsukiji (NITech)
  Katsunori Tanaka (Tokyo Tech, RIKEN)
  Kaori Sakurai (Tokyo Univ. Agriculture and Tech)
  Tomonori Tamura (Kyoto Univ.)
  Tomohiro Doura (Nagoya Univ.)
New approaches to drug discovery based on chemical biology research
  Akio Ojida (Kyushu Univ.)
  Shinsuke Sando (The Univ. of Tokyo)

  Yuki Goto (The Univ. of Tokyo)  
  Masumi Taki (The Univ. of Electro-Communications) 
  Satoru Nagatoishi (Tokyo Tech)
  Daisuke Fujiwara (Osaka Metropolitan Univ.)
  Yousuke Katsuda (Kumamoto Univ.)
Beyond naturally-occurring biomolecular self-assembly: engineered bio-functional supramolecules.
  Yoshiko Miura (Kyushu Univ.)
  Akinori Kuzuya (Kansai Univ.)

  Yuki Suzuki (Mie Univ.)
  Satoshi Abe (Tokyo Tech)  
  Hiroshi Inaba (Tottori Univ.)  
  Daisuke Takahashi (Keio Univ.)
Chemical approaches to synthetic biology: synthetic biology based on biomolecular engineering
  Hirohide Saito (Kyoto Univ.)
  Yohei Yokobayashi (OIST)

  Tatsuyuki Yoshii (Kyoto Univ.)
  Keisuke Fukunaga (Tokyo Tech.)
  Ryosuke Kojima (The Univ. of Tokyo)
  Satoshi Toda (Kanazawa Univ.)
Designer proteins and enzymes
  Osami Shoji (Nagoya Univ.)
  Takafumi Ueno (Tokyo Tech)

  Akira Onoda (Hokkaido Univ.)
  Nobutaka Fujieda (Osaka Metropolitan Univ.)
  Toshiki Sawada (Tokyo Tech)
  Ai Niitsu (RIKEN)

(Blue: session leaders)