The 140th Annual Meeting of the Pharmaceutical Society of Japan (Kyoto)

Session information

Oral Presentation

(E) Biopharmaceutics

[28Y-am] 調剤薬局・在宅医療・地域医療

Sat. Mar 28, 2020 9:00 AM - 11:24 AM [Room Y] Room 509 (5F)

Chair: Mitsuru Sugawara, Naoko Ideguchi

9:00 AM - 9:12 AM

○Kazuyuki Niki1, Tamaki Sawada1, Kozo Tada2,3, Akiyo Nishida2,4, Koji Dohi2,5, Takashi Kozai2,6, Yaeko Okuda2, Koji Morikawa7, Takehiko Mae8, Mitsuyo Kuroki9, Yumi Takaoka9, Taro Matsuoka9, Yasuhiro Ashida2,10, Mikiko Ueda1 (1. Grad. Sch. Pharm. Sci., Osaka Univ., 2. Toyonaka Pharmaceutical Association, 3. Greenmedic Pharmacy, 4. Nishida Pharmacy, 5. Dohi Pharmacy, 6. Minori Pharmacy, 7. Morikawa Pharmacy, 8. Daiichi Pharmacy, 9. Toyonaka City Public Health Centre, 10. Ashida Pharmacy)

10:36 AM - 10:48 AM

○Kazuhiko Kanno1, Atsuko Asou2, Yuko Araya2, Hiromi Tsukamoto2, Shouko Ogawa3, Tomoko Aizawa4, Seiko Horoiwa1, Koharu Nakagawa1, Mai Sato1, Mana Otomo1, Miyu Kikuchi1, Kotaro Komabayashi1, Saki Yokoyama1, Ayako Ogasawara1, Miho Hino1, Ryota Itou1, Yuta Hoshino1, Ken Takamatsu1, Takashi Watanabe1, Takeharu Nakajima1, Shiro Hozumi1, Takuo Otsuki1 (1. Touhoku Rousai Hospital, 2. Hikari Pharmacy, 3. Kamei Pharmacy, 4. Suzuran Pharmacy)

11:00 AM - 11:12 AM

○Sunao Makihara1, Sayo Tsumura2, Reiko Nakahara1, Eiichi Ogata1, Nami Togashi1, Chikako Inuyama1, Shoko Idera1, Junna Yamaguchi1, Rina Ueno1, Michi Morita1, Tsukasa Mawatari1, Tomoko Matsuura1, Rieko Fukumoto1 (1. Sogo Pharmacy, 2. Department of Pharmacy,Kurume Univercity Hospital)

×

Authentication

A password that applicants have been notified of is required to view abstracts.
If you are a participant and need to confirm the password, please contact us by e-mail about which annual meeting you would like to know the password for to view abstracts.
We will reply after confirming that you were a participant.
Thank you for your understanding.

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In