The Molecular Biology Society of Japan

[3P-0073] Mechanism of enterotoxigenic Escherichia coli attachment to intestinal cells via interplay of type IV pilus and a secreted protein

〇yuki muroga1, hiroya oki1, kazuki kawahara1, takahiro maruno2, tomoya imai3, shunsuke fukakusa4, yuji kobayashi2, shigeaki matsuda4, toshio kodama4, tetsuya iida4, takuya yoshida1, tadayasu ohkubo1, shota nakamura4 (1.Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Osaka University, 2.Graduate School of Engineering, Osaka University, 3.Research Institute for Sustainable Humanosphere (RISH), Kyoto University, 4.Research Institute for Microbial Diseases, Osaka University)

The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan

[3P-0074] NMR analysis of florigen receptor

〇Ayumi Nakamura1, Kae Higuchi2, Shoko Shinya3, Ken-Ichiro Taoka4, Hiroyuki Tsuji4, Toshimichi Fujiwara3, Takanori Kigawa2, Chojiro Kojima1,3 (1.Col. of Eng. Sci, Yokohama Natl. Univ., 2.Center for Biosystems Dynamics Res, RIKEN, 3.Inst. for Protein Res, Osaka Univ., 4.Kihara Inst. Biol. Res, Yokohama City Univ.)

The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan

[3P-0075(3AW-07-5)] Structural basis of stabilization mechanism of LUBAC, a ligase for linear-ubiquitination

〇Akira Tokunaga1, Hiroaki Fujita2, Erik Walinda2, Izuru Ohki1, Mariko Ariyoshi3, Hidehito Tochio4, Kazuhiro Iwai2, Masahiro Shirakawa1 (1.Dept of Mol Eng, Grad Sch of Eng, Univ of Kyoto, 2.Dept of Med Sci, Grad Sch of Med, Univ of Kyoto, 3.Grad Sch of Frontier Biosci, Univ of Osaka, 4.Dept of Biol Sci, Grad Sch of Sci, Univ of Kyoto)

The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan