The 72nd Divisional Meeting of Division of Colloid and Surface Chemistry

Organizers

Divisional Meeting Committee

Chair:              Ken-ichi Iimura (Utsunomiya Univ.)
Vice-chairs:     Masumi Villeneuve (Hiroshima Univ.)
                       
Taku Iiyama (Shinshu Univ.)
                       
Naoyuki Ishida (Okayama Univ.)
Executive member:   Hideki Sakai (Tokyo Univ. of Sci.)