International Display Workshops Incorporated Association

517 results (471 - 480)

[FLXp1-6] Effect of OCA properties on foldable AMOLED panel with a module structure

*Yali Liu1, Yongzhen Jia2, Zhengzhou Liu3, Di Wu3, Haoqun Li1, Zhuo Zhang1 (1. WuHAN CHINA STAR OPTOELECTRONICS SEMICONDUCTOR DISPLAY TECHNOLOGY CO.,LTD (China), 2. Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd, Shenzhen, 518132, China (China), 3. State Key Laboratory of Materials Processing and Die & Mould Technology, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430074, China (China))

Proceedings of the International Display Workshops Volume 26 (IDW '19) |Thu. Nov 28, 2019 2:30 PM - 5:00 PM |PDF Download

[FLXp1-8] A high performance 3-bit ripple counter circuit based on Organic TFTs for flexible read out integrated circuit

*Hansai Ji1, Di Geng1, Yuxin Gong1, Qian Chen1, Xinlv Duan1, Yue Su1, Xuewen Shi1, Linrun Feng2, Zhe Liu2, Minghua Tang3, Simon Ogier4, Ling Li1, Ming Liu1 (1. Institute of microelectronics of the academy of science (China), 2. Wuhan LinkZill Technology Co., Ltd. (China), 3. Xiangtan University (China), 4. NeuDrive Limited (China))

Proceedings of the International Display Workshops Volume 26 (IDW '19) |Thu. Nov 28, 2019 2:30 PM - 5:00 PM |PDF Download

[FLXp1-9L] Scribing Tool and Cutting Method for Ultra-thin Glass

*Tomoki Nakagaki1, Takashi Kawabata1, Hiroshi Takimoto2, Tadahiro Furukawa3 (1. Mitsuboshi Diamond Industrial Co., Ltd. (Japan), 2. Nippon Electric Glass Co., Ltd. (Japan), 3. Yamagata University (Japan))

Proceedings of the International Display Workshops Volume 26 (IDW '19) |Thu. Nov 28, 2019 2:30 PM - 5:00 PM |PDF Download

517 results (471 - 480)